سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

 چون به تقدیر قضا کار جهان خواهد شد، میروم هر چه خدا خواست همان خواهد شد.
سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

مطالب
cloobid
soheyla_shad
، 6 سال و 10 ماه
زن 32 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، وکیل عدلیه


تبلیغات

سهیلا  , soheyla_shad
برف بارید به این شهر
کجایی بی من
کاش سردت نشود
دل نگرانم برگرد...!!!

ادامه
99
حسین قیاسی , groz17
سلام
دوستم تولدت مبارک
@};-:):O)=D>@};-
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
زندگی را ورق بزن...
هر فصلش را خوب بخوان...
با بهارش برقص؛
با تابستان بچرخ؛
در پاییزش عاشقانه قدم بزن؛
با زمستانش بنشیین و چایت را بسلامتی نفس کشیدنت بنوش!

زندگی را باید زندگی کرد؛
آنطور که دلت می گوید.
مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :
ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـﺎﺷﺪ ...
ﭼﺸﻤـﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑـﺎﺷﺪ ...
ته ریش داشته ﺑـﺎﺷﺪ ...
ﻭ ...!!
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﻡ :
ﻣﺮﺩ ﺑﺍﯾﺪ ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ - ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ تمام ﻟﺠﺒﺎﺯﯾﻬﺎیش - ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ....
ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــﻪ خستگی ﻫﺎﯾﺶ - ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ - ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ....
ادامه