سهیل  , soheil_salimi1360

سهیل

 درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند معنی کور شدن را گره ها می فهمند  سخت بالا بروی ، ساده بیایـــــی پایین  قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند  
سهیل  , soheil_salimi1360

سهیل

مطالب
cloobid
soheil_salimi1360
، 5 سال و 4 ماه و 24 روز
مرد 78 ساله مجرد
فوق ليسانس ، کارشناس


تبلیغات

سهیل  , soheil_salimi1360
1 ماه پیش
سلام
ادامه
99
سهیل  , soheil_salimi1360
از تو بهتر ؟ تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد !
نه اینکه تو بهترین بوده باشی ؛
آنقدر آمدند که تو بین‌شان گم بودی !
اما مهم دل است ...
این دل پایش را کرده در یک کفش ؛
می‌گوید الا و بلا فقط تو ...!
وگرنه به عقل و منطق باشد که تو گمی ،
من هم که همیشه دنباله رو دل بودم ...!
ادامه
سهیل  , soheil_salimi1360
2 ماه پیش
سلام
ادامه
سهیل  , soheil_salimi1360
رد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایـــــی پایین

قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن

چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

آنــچه از رفتنت آمد بــــــه سرم را فـــردا

مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه نفهمید کســــی منزلت شمس مرا

قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند
ادامه