علیرضا عباسپور , skiny

علیرضا عباسپور

 ورزش
علیرضا عباسپور , skiny

علیرضا عباسپور

مطالب تصاویر 46دوستان 8
cloobid
skiny
، 7 سال و 5 روز
مرد 27 ساله مجرد
فوق ديپلم ، دانشجو

دوستان

آلبوم تصاویر

  • علیرضا

46 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • ماهسون کرمیزی گول , mahsun_kirmizigule
  • 4 رسانه

    morebox img


تبلیغات

علیرضا عباسپور , skiny
4 سال پیش
99
علیرضا عباسپور , skiny
آخرین تصاویر ماهواره ای از دریاچه ارومیه نشان از بارقه های امید دارد. در كنار این خبر و تصاویر كه روز چهار شنبه در دولت ارائه كردم ،گفتم: برنامه اقدام ملی كه توسط كارگروه نجات ارومیه و مدیریت ملی آقای دكتر كلانتری تهیه و آماده تصویب نهایی است، كار پیچیده ای ًاست.
همانطور كه قبلا در پست های مختلف گزارش دادم سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های آموزش كشاورزی پایدار و اصلاح الگوی آبیاری را در روستاهای اطراف آغاز كرده و پروژه های دیگر هم در راه است.
كار، بسیار دشوار و نیازمند همكاری و همراهی همه است و دولت در این زمینه مصمم است. یعنی همه باید از خودمان بپرسیم، ما برای نجات ارومیه چه كردیم؟ مصاحبه مدیر سازمان و دكتر كلانتری را می توانید در پرتال سازمان مشاهده فرمایید.
ادامه
علیرضا عباسپور , skiny
آخرین تصاویر ماهواره ای از دریاچه ارومیه نشان از بارقه های امید دارد. در كنار این خبر و تصاویر كه روز چهار شنبه در دولت ارائه كردم ،گفتم: برنامه اقدام ملی كه توسط كارگروه نجات ارومیه و مدیریت ملی آقای دكتر كلانتری تهیه و آماده تصویب نهایی است، كار پیچیده ای ًاست.
همانطور كه قبلا در پست های مختلف گزارش دادم سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های آموزش كشاورزی پایدار و اصلاح الگوی آبیاری را در روستاهای اطراف آغاز كرده و پروژه های دیگر هم در راه است.
كار، بسیار دشوار و نیازمند همكاری و همراهی همه است و دولت در این زمینه مصمم است. یعنی همه باید از خودمان بپرسیم، ما برای نجات ارومیه چه كردیم؟ مصاحبه مدیر سازمان و دكتر كلانتری را می توانید در پرتال سازمان مشاهده فرمایید.
ادامه
علیرضا عباسپور , skiny
آخرین تصاویر ماهواره ای از دریاچه ارومیه نشان از بارقه های امید دارد. در كنار این خبر و تصاویر كه روز چهار شنبه در دولت ارائه كردم ،گفتم: برنامه اقدام ملی كه توسط كارگروه نجات ارومیه و مدیریت ملی آقای دكتر كلانتری تهیه و آماده تصویب نهایی است، كار پیچیده ای ًاست.
همانطور كه قبلا در پست های مختلف گزارش دادم سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های آموزش كشاورزی پایدار و اصلاح الگوی آبیاری را در روستاهای اطراف آغاز كرده و پروژه های دیگر هم در راه است.
كار، بسیار دشوار و نیازمند همكاری و همراهی همه است و دولت در این زمینه مصمم است. یعنی همه باید از خودمان بپرسیم، ما برای نجات ارومیه چه كردیم؟ مصاحبه مدیر سازمان و دكتر كلانتری را می توانید در پرتال سازمان مشاهده فرمایید.
ادامه
علیرضا عباسپور , skiny
تصاویر آلبوم از علیرضا 6 سال پیش