کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
سینا سارمی  , sina2012m

سینا سارمی

 در دهکده ی تو خبر از بوی ریا نیست  چون نیست ریا  هیچکس انگشت نما نیست  ما طالب مهریم و دل از عاطفه لبریز  دل صافتر از تو به خدا هیچ کجا نیست
سینا سارمی  , sina2012m

سینا سارمی

مطالب
cloobid
sina2012m
، 5 سال و 6 ماه و 21 روز
مرد 33 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، استاد مربی شنا


تبلیغات

سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 1 سال پیش
نام محل کار : استاد مربی شنا

عنوان شغلي : استاد

99
سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 1 سال پیش
سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
شغل : استاد مربی شنا

سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 1 سال پیش
دبيرستان : فرهانی

سال فارغ التحصيلي : علوم ورزشی دانشگاه تهران

نام محل کار : تدریس در دانشگاه ملایر

عنوان شغلي : استاد دانشگاه