سینا سارمی  , sina2012m

سینا سارمی

 در دهکده ی تو خبر از بوی ریا نیست  چون نیست ریا  هیچکس انگشت نما نیست  ما طالب مهریم و دل از عاطفه لبریز  دل صافتر از تو به خدا هیچ کجا نیست
سینا سارمی  , sina2012m

سینا سارمی

مطالب
cloobid
sina2012m
، 6 سال و 1 ماه و 26 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ديپلم ، مدیریت تربیت بدنی


تبلیغات

سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 6 ماه پیش
99
سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 6 ماه پیش
شغل : مدیریت تربیت بدنی

درباره من : پسری هستم دوست داشتنی با بفا خیلی ها میگن دوست داشتنی هستی نه احل مشروب نه قیلون نه رفیق باز دودیم نیستم سرم تو كار خودم گرمه اهل خیانت نیستم خوشم نمیاد كسی بهم خیانت نكنه و اما بهم خیانت كرد در اخر از همه چوبش خودش میخوره نه من تو دل برو سمیمی خونگرم هستم

تحصيلات : فوق ديپلم

سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 1 سال پیش
نام محل کار : استاد مربی شنا

عنوان شغلي : استاد

سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 1 سال پیش
سینا سارمی  , sina2012m
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش