, simmaa

Mariam s

 روزی كه تصمیم بگیرید چیزهایی را كه دوست دارید،  طلب نكنید و در عوض، چیزهایی را كه اتفاق  می افتد، دوست داشته باشید، آنروز بالغ شده اید.
 , simmaa

Mariam s

مطالب
cloobid
simmaa
، 6 سال و 5 ماه و 7 روز
زن 77 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • مدیتیشن , meditate
 • کتاب خونها , dostdaran_ketab
 • شازده کوچولو , ittleprinceclub
 • خانه مد و زیبایی , modhouse
 • تغذیه و سلامت , food_health
 • 13 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 , simmaa
Mariam 3 هفته پیش
روزی كه تصمیم بگیرید چیزهایی را كه دوست دارید، طلب نكنید و در عوض، چیزهایی را كه اتفاق می افتد، دوست داشته باشید، آنروز بالغ شده اید.
99
 , simmaa
در کنار شکر گذاری بدبختی غیر ممکن است .
شكرگزاری و سپاس را بیشتر كنید.
بگذارید كه شیوه شما شود.
از همه سپاسگزار باشید.
اگر كسی شكرگزاری را درك كند ، به خاطر چیزهای مثبت و هم چنین برای چیزهایی كه می توانست تحقق پذیرد، شكرگزاری می كند و اگر محقق نشد،‌ بازهم شكر می گذارد.
وقتی احساس شكرگزاری را درك كنید و اجازه دهید در عمق وجودتان بنشیند، ‌برای همه چیز شكرگزار می شوید. هرچه شكرگزارتر باشید ، ‌كمتر گله و شكایت می كنید.
وقتی گله و شكایت ناپدید می شود ، فلاكت هم ناپدید می شود . فلاكت در شكایت و در ذهن شكایت گزار لنگر انداخته است.
فلاكت در كنار شكرگزاری غیر ممكن است و این یكی از مهم ترین رازهایی است كه باید آموخت.
ادامه
 , simmaa
Mariam 3 هفته پیش
محدودیت ها را تو خودت ، برای خودت ایجاد کرده ای وگرنه تو از همه چیز رهایی!!!!
 , simmaa
شهامت چیزی نیست که به شما هدیه داده شود
بلکه چیزی است که با آن زاده شده اید
با این تفاوت که به آن اجازه رشد نداده اید
که خودش را بروز دهد.
ادامه
 , simmaa
شما با تقلید از دیگران هوش خود را از دست می دهید.اگر می خواهید باهوش باقی بمانید؛ باید تقلید از دیگران را کنار بگذارید. هوش به هنگام نسخه برداری و تقلید از دیگران از بین می رود و در آن لحظه که فکر می کنید چگونه می توان مانند دیگری شد؛استعداد ذاتی و هوش خود را از دست داده و احمق میشوید.شما هرگز با تقلید از دیگران خوشحال؛ پاک ومنزه و شفاف و درخشان نمی شوید. علاوه بر آن شفافیت و بصیرت خود را نیز از دست می دهید. زیرا چشمان دیگری را به عاریت گرفته اید.ولی چگونه می توانید از طریق چشمان دیگری نگاه کنید؟ شما برای دیدن راه و ادامه ی زندگی به چشم ها؛ پاها؛ و قلب خود نیاز دارید.
ادامه