, simmaa

Mariam s

 آنان که برمستی ما طعنه زنانند بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند.
  , simmaa

Mariam s

مطالب
cloobid
simmaa
، 7 سال و 6 ماه و 3 روز
زن 36 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

  , simmaa
Mariam 1 هفته پیش
آنان که برمستی ما طعنه زنانند بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند.
99
  , simmaa
3 هفته پیش
ای خواجه به خواب درنبینی ما را
تا سال دگر دگر نبینی ما را

ای شب هردم که جانب ما نگری
بی‌روشنی سحر نبینی ما را
ادامه
  , simmaa
Mariam 1 ماه پیش
کوچک باش و عاشق ... که عشق می داند، آیین بزرگ کردنت را
  , simmaa
1 ماه پیش
توان گفتن آن راز جاودانی نیست
تصوری هم از آن باغ ارغوانی نیست

پراز هراس و امیدم که هیچ حادثه ای
شبیه آمدن عشق ناگهانی نیست

درختها به من آموختند فاصله ای
میان عشق زمینی و آسمانی نیست

به روی آینه ی پر غبار من بنویس
بدون عشق جهان جای زندگانی نیست
ادامه
  , simmaa
محکوم کردن دیگران،
ناشی از فریبکاری ذهن است.

شاید
علتش این است که
نمی‌خواهید خودتان را محکوم کنید.
این امر اغلب اتفاق می‌افتد؛
این یک کلک روانی است.

ما غالبا آنچه را در خودمان
دوست نداریم در دیگران می‌بینیم.

یک دزد فکر می‌کند
همهٔ آدمها دزدند.

اشو

ادامه