, simmaa

Mariam s

 ما هر چه بخواهیم می‌توانیم بشویم. استعداد بزرگ‌ترین دروغی‌ست که انسان به خویش گفته است.
  , simmaa

Mariam s

مطالب
cloobid
simmaa
، 7 سال و 4 ماه و 3 روز
زن 36 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

  , simmaa
محکوم کردن دیگران،
ناشی از فریبکاری ذهن است.

شاید
علتش این است که
نمی‌خواهید خودتان را محکوم کنید.
این امر اغلب اتفاق می‌افتد؛
این یک کلک روانی است.

ما غالبا آنچه را در خودمان
دوست نداریم در دیگران می‌بینیم.

یک دزد فکر می‌کند
همهٔ آدمها دزدند.

اشو

ادامه
99
  , simmaa
.
‎تنها زیانی که هنرمند بودن می‌تواند برای شما داشته باشد این است که سبب می‌شود پیوسته اندکی غمگین باشید

‎دلتنگی‌های نقاش خیابان چهل و هشتم
‎سلینجر | ترجمه: احمد گلشیرى
ادامه
  , simmaa
Mariam 2 ماه پیش
ما هر چه بخواهیم می‌توانیم بشویم. استعداد بزرگ‌ترین دروغی‌ست که انسان به خویش گفته است.
  , simmaa
نگویید عدم اطمینان، بگویید حیرت.
نگویید ناامنی، بگویید آزادی.

اگر با شهامت نباشید،
نمی توانید حقیقی باشید.

اگر با شهامت نباشید،
کسی شما را دوست نخواهد داشت.
اگر با شهامت نباشید، قابل اعتماد نیستید.

پس اول شهامت است
و در پی آن چیزهای دیگر خواهند آمد.
اشو
شهامت
ادامه
  , simmaa
قایق کوچک آگاهی
و تجربه ات را سوار می شوی
و بی نقشه و راهنما به قلمروهای بِکرِ
ناشناخته ها می روی

و مطمئن نیستی
آیا دوباره به ساحل قدیمی شناخته ها
باز خوهی گشت یا نه؟

هیچکس نمی تواند
بازگشت تو را تضمین کند.
تضمینی وجود ندارد.

به یاد داشته باش،
تا آمادگی خطر کردن را نداشته باشی،
طعمِ سعادت را نمی چشی.

خطر کن،
زیرا زندگی شیوه دیگری را نمی شناسد.
زندگی را باید شجاعانه زیست.

شجاعت برترین فضیلت است.
احساس خوشبختی
تابعی است از شجاعت.

اگر شجاعت زیستن داشته باشی،
شکوفه های عطرآگین سعادت،
بی درنگ و بی دریغ،
بر شاخه های درخت دل و جانت خواهند رویید.
اشو
الماس های اگاهی
ادامه