کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
  , simmaa

Mariam s

 ما هر چه بخواهیم می‌توانیم بشویم. استعداد بزرگ‌ترین دروغی‌ست که انسان به خویش گفته است.
  , simmaa

Mariam s

مطالب
cloobid
simmaa
، 7 سال و 2 ماه و 4 روز
زن 35 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

  , simmaa
.
‎تنها زیانی که هنرمند بودن می‌تواند برای شما داشته باشد این است که سبب می‌شود پیوسته اندکی غمگین باشید

‎دلتنگی‌های نقاش خیابان چهل و هشتم
‎سلینجر | ترجمه: احمد گلشیرى
ادامه
99
  , simmaa
Mariam 3 هفته پیش
ما هر چه بخواهیم می‌توانیم بشویم. استعداد بزرگ‌ترین دروغی‌ست که انسان به خویش گفته است.
  , simmaa
نگویید عدم اطمینان، بگویید حیرت.
نگویید ناامنی، بگویید آزادی.

اگر با شهامت نباشید،
نمی توانید حقیقی باشید.

اگر با شهامت نباشید،
کسی شما را دوست نخواهد داشت.
اگر با شهامت نباشید، قابل اعتماد نیستید.

پس اول شهامت است
و در پی آن چیزهای دیگر خواهند آمد.
اشو
شهامت
ادامه
  , simmaa
قایق کوچک آگاهی
و تجربه ات را سوار می شوی
و بی نقشه و راهنما به قلمروهای بِکرِ
ناشناخته ها می روی

و مطمئن نیستی
آیا دوباره به ساحل قدیمی شناخته ها
باز خوهی گشت یا نه؟

هیچکس نمی تواند
بازگشت تو را تضمین کند.
تضمینی وجود ندارد.

به یاد داشته باش،
تا آمادگی خطر کردن را نداشته باشی،
طعمِ سعادت را نمی چشی.

خطر کن،
زیرا زندگی شیوه دیگری را نمی شناسد.
زندگی را باید شجاعانه زیست.

شجاعت برترین فضیلت است.
احساس خوشبختی
تابعی است از شجاعت.

اگر شجاعت زیستن داشته باشی،
شکوفه های عطرآگین سعادت،
بی درنگ و بی دریغ،
بر شاخه های درخت دل و جانت خواهند رویید.
اشو
الماس های اگاهی
ادامه
  , simmaa
مشاهدات ساحران مکتب دون خوان در طی سده ها موجب شد تا نتیجه بگیرند که انسان ها قادر به تصمیم گیری نیستند و به همین علت قوانین اجتماعی را ابداع کرده اند.
دستورالعمل های عظیمی که مسئولیت برای تصمیم گیری را به عهده می گیرند. آنها می گزارند تا این دستورالعمل های عظیم برای انان تصمیم بگیرند وآنان فقط تصمیمی را برآورد می کنند که از طرف آن دستورالعمل ها گرفته شده است.

"دون خوان"
ادامه