سیمای من , simayeman

سیمای من

 اون که هواتو داره مراقب دل منم هست، اون که درهای قلبتو رو من بست مراقب منم هست..مراقب منم هست
سیمای من , simayeman

سیمای من

مطالب
cloobid
simayeman
، 5 سال و 5 ماه و 10 روز
زن 30 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

سیمای من , simayeman
نمیتونه سد کنه رامو کسی جلودارم نیست
مث تو یکی یه دونه آخه تو این عالم نیست..
ادامه
99
1
سیمای من , simayeman
تو تمنای منو
یار منو
جان منی
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی
ادامه
1
سیمای من , simayeman
سیمای 2 ماه پیش
اون که هواتو داره مراقب دل منم هست، اون که درهای قلبتو رو من بست مراقب منم هست
سیمای من , simayeman
یه دونه خدا دارم
یه دل که موندم کوش
یه دونه تو که این موقع ها حساب نمیکنم روش
یه دونه دل تنها
یه سایه که دیگه ندارم
خودم درستش میکنم میرم پی کارم..
ادامه
سیمای من , simayeman
پیشم بخند که آرومم میکنی
خشکی بشم تو بارونم میکنی :)
ادامه