مهدی  , sheytan20102

مهدی

 باید آنقدر زیبا بخندی  که اطرافیانت خجالت بکشند تورا به گریه بیندازند...!
مهدی  , sheytan20102

مهدی

مطالب
cloobid
sheytan20102
، 6 سال و 13 روز
مرد 75 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

مهدی  , sheytan20102
ڪیلومتــرها حرف دارم
امــا
درسڪوت رڪــورد
همــه راشکستــــه ام

من به قلبـــم قــول دادم ڪه
تنهـــــــاے

تنهــــــــــــا
خودم به پایش بســوزم ،

ادامه
99
مهدی  , sheytan20102
مهدی 2 روز پیش
باید آنقدر زیبا بخندی که اطرافیانت خجالت بکشند تورا به گریه بیندازند...!
مهدی  , sheytan20102
خـدایا دریاب این بنده ات را...

بنده اے کہ تو خنده هاش گفت:
خـدایا شـکرت!!
و تو گریہ هاش گفت:
خــدا بــــزرگه !!
و وقتی ناامیدشدگفت:
مـــنم خدایے دارم★
شبتون بخیر
ادامه
مهدی  , sheytan20102
هر چیزی که
به تو ربطی داشته باشد
دوست داشتنی ست...!
از دلتنگی ام بگیر
تا جای خالی ات...
ادامه
مهدی  , sheytan20102
دختر ِ چادر سفید ِ سینی ِ چایی به دست
ای که هرگز در خیالم هم نمی آیی به دست
معذرت میخاهم از اینکه به خابت آمدم
خسته ام از بی تو بودن، درد ِ تنهایی بد است
می نشستی روبرویم کاش، دلتنگ ِ توام
می روی با ناز و هی با عشوه می آیی بد است
من غریبه نیستم کافی ست یک فنجان ِ چای
بیش از این من را اگر شرمنده بنمایی بد است
می کشم حالا که قلیان ِ بلور آورده ای
گرچه دکتر گفته تنباکوی ِ نعنایی بد است
ادامه