بهمن   , shamemahtab_n

بهمن

 دلم انكار می خواهد...از تو گرفته تا خدایی كه دارد دستم را می كشد...
بهمن   , shamemahtab_n

بهمن

مطالب تصاویر 12
cloobid
shamemahtab_n
، 13 سال و 2 ماه و 25 روز
مرد 38 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

آلبوم تصاویر

12 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

بهمن   , shamemahtab_n
ملتی که نه حافظه ی تاریخی دارد نه مطالعات تاریخی

تنها محکوم به تکرار تاریخ است

بدون اینکه حتی احساس بیهودگی کند
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مریم کیانی , 17466
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:02
لایک
ادامه
      , tania1362
سه شنبه 12 شهریور ، 03:21
ادامه
بهمن   , shamemahtab_n

از من نپرس


من آنقدر دموكراسی را در دندان های شكسته ام تجربه كرده ام


كه از تمام فریاد ها / به نفع زخم هایم طفره روم


تنها بدان

شعبده بازی كه شلاق به دست از رهایی حرف می زند

جز مصادره ی مفهوم ِ آزادی / به زور بازوی تو

اما به نفع خویشتن در سر نمی پرواند

گیرنده ات را دست نزن

خودت را جابه جا كن

شاید آنچه به اسم حقیقت به دغدغه هایت خورانده می شود

از تو یك چریك ِ انقلابی بسازد

در خیابان هایی كه او در حال آماده شدن برای تاج گذاری / به آنها خیره شده...
ادامه
کامنت بنویسید...
بهـــار ح , bahar4638
سه شنبه 9 دی ، 10:26
like
ادامه
بهمن   , shamemahtab_n
حال انفجار
 حال انفجار دارم دستم به تانک که نمی رسد / خودم را به تخت میبندم دیگر حتی مو های خیس تو نمی تواند جای این دینامیت را بگیرد ... به دیوانه ای مثل من ، بدون زیرکی ِ پدر ناشناسنامه هم نمید هند به تمسخر من بنشین به انقضا خوردنم در تاریخ تولدم یک روانی ، جای قرص ها را از خانه ی پدری هم بهتر میشناسد با لرزش 8 ریشتری دستهایش که دل ِ تمام لیوان ها را / از شکستن میترساند از تو که ... بگذریم ، آدم ها را با شانه هایم تنها میگذارم تا سنگینی پلک هایشان را /بیندازند رویش و هیچ جر ثقیلی آنقدر وجدان نداشته باشد که مرا از این بغض سبک کند زندگی به سبک یک آهو که در تناقض دوربین ها و شیر ها مانده است برای کدامشان ،دست تکان دهد  . . . آغوشت بماند برای زندگی ِ پس از مرگ رختخوابم بماند برای توله سگی که بعد از من می آوری ادبیات متعهد هم برای منتقدینی که نه سد میفهمند ... نه لبریزی ... نه پترس .... سیگارت را که کشیدی سمت من پرتش کن گفتم که حاااااال انفجار دارم این شعر هم از پس رام کردن ِ من بر نیامد... 
ادامه
کامنت بنویسید...
مریم کیانی , 17466
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:03
لایک
ادامه
      , tania1362
سه شنبه 12 شهریور ، 03:22
nice
ادامه
پروانه افشاریان , parvaneye_tanhaye_tanha
شنبه 31 فروردین ، 19:43
like
ادامه
بهمن   , shamemahtab_n

میخــــــــــــــــندم ... تا باورت را عوض کنم ....

آری ... هیچ کجای دنیا عوض نشده

تنها من پی برده ام ، ماهی که شبم را زیادی می کند

برق چاقوییست ،که از رگ گردن بر من واجب تر است

شب ها را تقسیم کرده ام

میان چاقو ها و چراغ ها .......................

صبح باید یکی از ما دو تا صاحب این هم تنهایی باشد

من یا ...

سایه ام...
ادامه
کامنت بنویسید...
بهـــار ح , bahar4638
سه شنبه 9 دی ، 10:27
nice
ادامه
مریم کیانی , 17466
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:04
لایک
ادامه
      , tania1362
سه شنبه 12 شهریور ، 03:22
nice
ادامه
بهمن   , shamemahtab_n
سقف مشترک
 خدا در قهوه ی پیرمردی ته نشین شده   که خطوط روی پیشانی اش از هر صراطی مستقیم تر است   او هم نخورده ، میداند   مــــــــــــا به این دنیا پناه آورده ایم   تا هیچ پرنده ای به پاهایمان شک نکند ....  پرواز هیچ کجای حقیقیت را به خوردت نمی دهد   تا وقتی دغدغه هایت کشف ِ زبان ِ مورچه هایست   که به جاذبه ی زمین و پرواز بی چون و چرا ،به یک اندازه بی اعتقادند  باران ،شوخی اش که بگیرد   من ، مورچه ها و پیر مرد   زیر یک سقف مشترک   از خــــــــــــــــــدا تا پوتین هایمان را در می آوریم   و لخت ... از آن دنیا حرف می زنیم   بی آنکه مهم باشد   نامه ی اعمالمان را به کجایمان الصاق می کنند ...  ما از فرشته ی خبر رسانمان یک شانه جلو تریم   آنقدر جــــــــلو تر که .......  به این دنیا / پنـــــــــــــــــــــاه بیاوریم.....
ادامه
کامنت بنویسید...
مریم کیانی , 17466
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:07
لایییییییییییییییییییییییییییییییییییک
ادامه
      , tania1362
سه شنبه 12 شهریور ، 03:23
big like
ادامه
نسیم م , nasim_noghli
چهارشنبه 21 فروردین ، 10:15
<3
ادامه