کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
شاهرخ , shahrokh_novin

شاهرخ

 بمیرد دنیا با همه سوروساتش
شاهرخ , shahrokh_novin

شاهرخ

مطالبدوستان 16
cloobid
shahrokh_novin
، 6 سال و 2 ماه و 23 روز
مرد 28 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

دوستان

 • مهناز حسین پور , mahnaz.69
 • یلدا جون , yalda_68_lahijan
 • ثنا ثنایی , sivgilim
 • حسین تبریزلی , h_artam
 • ایدا , aliakbariran


تبلیغات

شاهرخ , shahrokh_novin
ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ : ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﯼ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﺶ
ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ : ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎ ﺍﻻﻧﺸﻢ 5 ﻧﻔﺮﻭ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺑﺴﻪ
ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻞ : ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺷﻮ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﮕﯿﺮﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ
ﻧﻤﯿﺸﻢ ﯾﮑﻢ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺎﮐﺸﻮ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻦ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﺶ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺟﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ
روز قبل در تهران!!
ادامه
99
شاهرخ , shahrokh_novin
شاهرخ اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
شاهرخ , shahrokh_novin
پاییز سبز 3 سال پیش
نکتشو بگو شرافتی جایزه بگیر هه عمرا بتونی پیدا کنی....
ادامه
شاهرخ , shahrokh_novin
شاهرخ 3 سال پیش
بمیرد دنیا با همه سوروساتش