حسن معروف , sf_love

حسن معروف

 خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است  هوایی می شوند می میرند
 حسن معروف , sf_love

حسن معروف

مطالب تصاویر 4
cloobid
sf_love
، 4 سال و 21 روز
مرد 33 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، azad استاد دانشگاه

آلبوم تصاویر

4 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مصطفی محمدی , mm_mehrabooooon
سید جون چطوری شاگردها خوب درس می خونند تنبیه هم می کنی
ادامه
99
 حسن معروف , sf_love
هوای دلم
درحالت هشداراست!
امامن نہ عاشقی ڪردن راتعطیل میڪنم
ونہ بردوستت دارم گفتن هایم ماسڪ میگذارم
این نفس گیر جذاب را باهیچ چیزدیگر
عوض نخواهم ڪرد‌‌‌‌
ادامه
کامنت بنویسید...
رضا رنجبر , reza3416
سه شنبه 19 بهمن ، 00:56
++
ادامه
  , nikhtapoli
سه شنبه 28 دی ، 17:28
ممنونم، خوبم. شما خوبید؟
ادامه
 حسن معروف , sf_love
سه شنبه 28 دی ، 17:24
سلام خوبید؟
ادامه
 حسن معروف , sf_love
4 ماه پیش
ﺑـﺎﻧـــﻮ ...
ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎﯼِ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﮐﻪ ﻏﻢِ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻥ ...
ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯِ است
ﻣﺮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻥ ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑِ ﻣﺮﺩﻡ ؛
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺖ ...
لایق تو کسی نیست جز آنکسی که
تو را انتخاب میکند نه امتحان ...
تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ...
تو را حس کند نه اینکه لمست کند ...
تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ...
تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ...
تو را بخنداند نه اینکه برنجاند ...
تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد ...
ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ... ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ یک بار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ... ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که
ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ...
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ
ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ؛
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...
“ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ"
ادامه
کامنت بنویسید...
 حسن معروف , sf_love
شنبه 23 بهمن ، 17:37
خواهش
ادامه
  , baharbaroon
پنجشنبه 21 بهمن ، 17:53
بسیار عالی
ادامه
رضا رنجبر , reza3416
یکشنبه 19 دی ، 00:58
+++++
ادامه
 حسن معروف , sf_love
زندگی را رنگ بزن
" رنگ شادی "
نگذار او رنگت کند
به " رنگ غم "...
ادامه
کامنت بنویسید...
 حسن معروف , sf_love
جمعه 17 دی ، 20:52
مرسی
ادامه
رضا رنجبر , reza3416
جمعه 17 دی ، 20:35
+++
ادامه
 حسن معروف , sf_love
آغوش من فقط اندازه تو جا دارد ...
اگر خوب گوش کنی
این ضربان های تند و پی در پی قلبم را می شنوی
تو را فریاد می زنند ...
مخاطب کلامم که هیچ ,
مخاطب ضربان های قلبم هم تویی ...
ادامه
کامنت بنویسید...
 حسن معروف , sf_love
دوشنبه 27 دی ، 19:41
مرسی
ادامه
  , nikhtapoli
جمعه 17 دی ، 20:59
...
ادامه
 حسن معروف , sf_love
جمعه 17 دی ، 20:52
مرسی فریده خانم
ادامه