کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
 حسن معروف , sf_love

حسن معروف

 خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است  هوایی می شوند می میرند
 حسن معروف , sf_love

حسن معروف

مطالب تصاویر 4
cloobid
sf_love
، 4 سال و 8 ماه و 7 روز
مرد 33 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، azad استاد دانشگاه

آلبوم تصاویر

4 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

 حسن معروف , sf_love
بچه مثبت ایران 4 روز پیش
ادامه
99
 حسن معروف , sf_love
هــوس کــرده ام

کـــه تـــو بـاشـــی

مـــن بـــاشـم

و هیچـکـس نبـاشـــد

آنگـــاه

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ

بیـــرون بکشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ

و نیسـتـــی ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سوفیا  , roez
دوشنبه 20 آذر ، 18:52
لایک
ادامه
 حسن معروف , sf_love
شنبه 18 آذر ، 22:54
مرسی
ادامه
 حسن معروف , sf_love
من خودم را زندگی می کنم ...
و برایم مهم نیست
چگونه قضاوت می شوم ...
چه انتظاری از مردم داری ...
آنها حتی پشت سر خدا
هم حرف می زنند ...!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
سوفیا  , roez
دوشنبه 20 آذر ، 18:52
واقعا
ادامه
رضا رنجبر , reza3416
دوشنبه 22 آبان ، 16:27
درود +++
ادامه
 حسن معروف , sf_love
سرانجام روزی به حکمت
همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد !
پس فعلا به سردرگمی ها بخندید ،
از میان اشکها لبخند بزنید ،
و همواره به خودتان یادآوری کنید ،
که پشت هر حادثه ای دلیلی نهفته است !
ادامه
 حسن معروف , sf_love
مخاطب خاص 1 ماه پیش
ادامه