هایلنت م , sevenly_boy

هایلنت م

هایلنت م , sevenly_boy

هایلنت م

مطالب
cloobid
sevenly_boy
، 6 سال و 7 ماه و 15 روز
مرد 30 ساله مجرد
فوق ديپلم ، مدیر رسانه نیمكت خاطرات


تبلیغات

هایلنت م , sevenly_boy
1 روز پیش
...آمدم مجلس ترحیم خودم،
همه را می دیدم
همه آنها که نمی دانستم
عشق من در دلشان ناپیداست

واعظ از من می گفت،
از نجابت هایم،
از همه خوبیها
و به خانم ها گفت:
اندکی آهسته
تا که مجلس بشود سنگین تر،
راستی این همه اقوام و رفیق
من خجل از همه شان
من که یک عمر گمان می کردم
تنهایم
و نمی دانستم
من به اندازه یک مجلس ختم،
دوستانی دارم

همه شان آمده اند،
چه عزادار و غمین
من نشستم به کنار همه شان،
وه چه حالی بودم،
همه از خوبی من می گفتند
حسرت رفتن ناهنگامم،
خاطراتی از من
که پس از رفتن من ساخته اند
از رفاقت هایم،
از صمیمیت دوران حیات
یک نفر گفت: چه انسان شریفی بودم
دیگری گفت فلک گلچین است

یک نفر هم می گفت:
"من و او وه چه صمیمی بودیم"
و عجیب است مرا،
او سه سال است که با من قهر است...

یک نفر ظرف گلابی آورد،
و کتاب دعا
که بخوانند کتاب
و ثوابش برسانند به من
گرچه بر داشت رفیق،
لای آن باز نکرد
و ثوابی که نیامد بر من،

آن که صدبار به پشت سر من غیبت کرد
آمد آن گوشه نشست،
من کنارش رفتم
اشک در چشم،عزادار و غمین
خوبی ام را می گفت
چه غریب است مرا...

آن ملک آمد باز،
آن عزیزی به او گفتم من
فرصتی می خواهم
خبرآورد مرا،
می شود برگردی
مدتی باشی، در جمع عزیزان خودت
نوبت بعد، تو را خواهم برد

روح من رفت کنار منبر
و چه آرام به واعظ فهماند
اگر این جمع مرا می خواهند
فرصتی هست مرا
می شود برگردم

من نمی دانستم این همه قلب مرا می خواهند
باعث این همه غم خواهم شد
روح من طاقت این موج پر از گریه ندارد هرگز
زنده خواهم شد باز
واعظ آهسته بگفت،
معذرت می خواهم
خبری تازه رسیده ست مرا
گوییا شادروان مرحوم،
زنده هستند هنوز
خواهرم جیغ کشید و غش کرد
و برادر به شتاب،
مضطرب، رفت که رفت
یک نفر گفت: "که تکلیف مرا روشن کن
اگر او مرد، خبر فرمایید
سوگواری بکنیم،

عهد ما نیست ،
به دیدار کسی، کو زنده است،
دل او شاد کنیم
کار ما شادی مرحومان است"!!!
واعظ آمد پایین،
مجلس از دوست تهی گشت عجیب
صحبت زنده شدن چون گردید،
ذکر خوبی هایم
همه بر لب خشکید

ملک از من پرسید:
پاسخت چیست؟
بگو؟
تو کنون می آیی؟
یا بدین جمع رفیقان خودت می مانی؟

چه سوال سختی؟
بودن و رفتن من در گرو پاسخ آن
زنده باشم بی دوست؟
مرده باشم با دوست؟
زنده باشم تنها،
مرده در جمع رفیقان عزیز،
من که در حیرتم از کرده ی این مردم نیز ... !!!
کاش باور بکنیم،
کاش بیدار شویم ،
خوب اندیشه کنیم،
معنی واقعی امدن و رفتن چیست ؟ کاش دلی شاد کنیم
تا هنوز در بر ماست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سید مجید برکاتی , sedbar
پنجشنبه 30 فروردین ، 07:36
به سلامتیها!
ادامه
مهسایی  , moon2014
سه شنبه 28 فروردین ، 18:09
جالب بود
دقیقا همینطوریه..
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
سه شنبه 28 فروردین ، 08:19
زیباست
واقعیت ، فقط مرده ها عزیزن
ادامه
هایلنت م , sevenly_boy
هایلنت 3 روز پیش
هایلنت م , sevenly_boy
من شکستم تا تو را عاشق کنم
بَعـدِ من، باران فقط آب است و بس !
هرکه بعد از من سراغت را گرفت
زشت یا زیبا، خــواب است و بس !
ادامه
هایلنت م , sevenly_boy
سلامتی استادی که سر جلسه امتحان دید برگم سفیده ،
اومد در گوشم گفت نگران چی هستی؟
اسمتو بنویس ،
بقیش با من!
ادامه
کامنت بنویسید...
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
سه شنبه 28 فروردین ، 08:20
زیباست
دم استاد گرم
ادامه
هایلنت م , sevenly_boy
دلم کما میخواد
از همونا که دکتر میگه:
>>> متاسفم، فقط براش دعا کنید
ادامه
کامنت بنویسید...
صدف بانو , sadaf_njdi
پنجشنبه 30 فروردین ، 08:56
منم دلم یه خواب میخواد.. یه خواب که تهش بیداری نباشه!
ولی خب دنیا به دل ما نیست..
ادمها جلد وابستگی هاشونن! جلد خونواده و کسایی که اونا رو دوسشون دارن!
چه خوب چه بد!
با ارزوی سلامتی
ادامه
بهــــانــــــــــه هـــمـــــــــــــیشگی , bahane_2016
پنجشنبه 30 فروردین ، 03:07
دور از جون
ادامه