سرو , serentipiti1981

سرو

 گویند اگر می بخوری عرش بلرزد عرشی كه به یك جام بلرزد به چه ارزد در خانه ما زیرزمینی است كه در آن یك خم بخوری خشتی از آن نیز نلرزد.
سرو , serentipiti1981

سرو

مطالبدوستان 260
cloobid
serentipiti1981
، 10 سال و 8 ماه و 11 روز
زن 37 ساله مجرد
ليسانس ،

دوستان

 • سعید علیجانی , alah110
 • هادی توانگررررررر , arshia_t
 • حسام , ronaldo
 • مهران مهران , davidcoper
 • 260 نفر

  morebox img

رسانه ها

 • جنجال , bombclub
 • خانه محبت , homeclub
 • 183 رسانه

  morebox img


تبلیغات

سرو , serentipiti1981
ای که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور

روی بر کعبه دل کن بخا او اینجاست

به کجا میروی ای گمشده راه مراد

ان خدایی که تو می جویی ز هر سو اینجاست

باش هوشیار و مباش غافل از دل که تو را

رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست

هر چه بر ما رسد از ماست چه زیبا و چه زشت

نیک و بد را ولد و والد و زائو اینجاست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
رعنـــــــــــــا دختــــــــــر آفــــــــــتاب , raana_blackrose
دوشنبه 21 مرداد ، 17:40
قشنگه
ادامه
مسعود اقدم , 9191mr
یکشنبه 20 مرداد ، 17:24
لایک
ادامه
گندم , sumbul
شنبه 19 مرداد ، 22:39
ادامه