سهراب آ , sepehr__20

سهراب آ

 شکایتهایت را باور مکن و هیچگاه به باورهایت شک مکن.
سهراب آ , sepehr__20

سهراب آ

مطالب تصاویر 31
cloobid
sepehr__20
، 7 سال و 5 ماه و 19 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند

آلبوم تصاویر

  • چی بودیم چی شدیم2...
  • چی بودیم چی شدیم...
  • چی بودیم چی شدیم1...
  • طریقه آسان حفظ کردن جدول تناوبی

31 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • 234 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سهراب آ , sepehr__20
سهراب 1 هفته پیش
شکایتهایت را باور مکن و هیچگاه به باورهایت شک مکن.
99
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 2 هفته پیش
از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است،تا ذهنت را باز نکردی دهنت را باز نکن.
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
مرد را دردی اگر باشد خوش است ... درد بی دردی علاجش آتش است
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
مرد را دردی اگر باشد خوش است ... درد بی دردی علاجش آتش است
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
دو سه مثقال خریت زخران چیزی نیست...آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است.