سهراب آذریون , sepehr__20

سهراب آذریون

 خوشبختی یعنی:  اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامشبخش دیگران باشد.
سهراب آذریون , sepehr__20

سهراب آذریون

مطالب تصاویر 31
cloobid
sepehr__20
، 7 سال و 10 ماه و 10 روز
مرد 40 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند

آلبوم تصاویر

  • چی بودیم چی شدیم2...
  • چی بودیم چی شدیم...
  • چی بودیم چی شدیم1...
  • طریقه آسان حفظ کردن جدول تناوبی

31 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • 234 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سهراب آذریون , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
خوشبختی یعنی: اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامشبخش دیگران باشد.
99
سهراب آذریون , sepehr__20
سهراب اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
تولد : 1/مهر/1357

سهراب آذریون , sepehr__20
سهراب اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
نام خانوادگی : آذریون

دین : اسلام

سهراب آذریون , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
دنیای عجیبی است، وقتی دانشمند نباشید و بدون علم به زندگی خود ادامه دهید. یا شاید اهمیت ندهید که هوا از کجا آمده، ستاره های شب از کجا آمده ان
سهراب آذریون , sepehr__20
سهراب 3 ماه پیش
نیش های چند مگس هرگز اسب چابك را از تاختن باز نمی دارد.