سهراب آ , sepehr__20

سهراب آ

 نیش های چند مگس هرگز اسب چابك را از تاختن باز نمی دارد.
سهراب آ , sepehr__20

سهراب آ

مطالب تصاویر 31
cloobid
sepehr__20
، 7 سال و 8 ماه و 10 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند

آلبوم تصاویر

  • چی بودیم چی شدیم2...
  • چی بودیم چی شدیم...
  • چی بودیم چی شدیم1...
  • طریقه آسان حفظ کردن جدول تناوبی

31 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • 234 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سهراب آ , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
نیش های چند مگس هرگز اسب چابك را از تاختن باز نمی دارد.
99
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 1 ماه پیش
اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی. هرمان هسه
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 2 ماه پیش
در زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند.
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 2 ماه پیش
سکوت را بیاموز،بگذار ذهن آرام تو گوش کند و بیاموزد.
سهراب آ , sepehr__20
سهراب 3 ماه پیش
شکایتهایت را باور مکن و هیچگاه به باورهایت شک مکن.