سپهر  , sepehr_2016

سپهر

 بعضیا خیلی بی ظرفیتن خیلی...
سپهر  , sepehr_2016

سپهر

مطالب تصاویر 6
cloobid
sepehr_2016
، 8 ماه و 17 روز
مرد 36 ساله متاهل
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سپهر  , sepehr_2016
سپهر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 هفته پیش
99
سپهر  , sepehr_2016
2 هفته پیش
حسن جوهرچی... چقدر از شنیدن رفتنش ناراحت شدم .... بخشی از خاطرات من و شماست ... یادش بخیر .... چقدر مرگ به انسان نزدیكه
ادامه
سپهر  , sepehr_2016
سپهر 3 هفته پیش
بعضیا خیلی بی ظرفیتن خیلی...
سپهر  , sepehr_2016
سپهر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
درباره من : من دنبال یه دوست واقعی یه همدم ... نه اینكه فقط یه اسم باشه توی لیست دوستان

سپهر  , sepehr_2016
سپهر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
وضعيت تاهل : متاهل