سپهر  , sepehr_2016

سپهر

 دلم تنگ است... دلم می سوزد از باغی كه می سوزد...
سپهر  , sepehr_2016

سپهر

مطالب تصاویر 6
cloobid
sepehr_2016
، 10 ماه و 21 روز
مرد 36 ساله متاهل
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سپهر  , sepehr_2016
سپهر 3 هفته پیش
دلم تنگ است... دلم می سوزد از باغی كه می سوزد...
99
سپهر  , sepehr_2016
سپهر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
سپهر  , sepehr_2016
1 ماه پیش
آسوده نباش كه بی نیازی
یك آن دگر پر از نیازی
آنجا كه تو فرعون زمانی
در تیررس باد خزانی...
ادامه
سپهر  , sepehr_2016
سپهر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
سپهر  , sepehr_2016
2 ماه پیش
حسن جوهرچی... چقدر از شنیدن رفتنش ناراحت شدم .... بخشی از خاطرات من و شماست ... یادش بخیر .... چقدر مرگ به انسان نزدیكه
ادامه