سپهر , sepehr_2016

سپهر

 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت                                   شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
سپهر , sepehr_2016

سپهر

مطالب تصاویر 6دوستان 8
cloobid
sepehr_2016
، 1 سال و 11 ماه و 19 روز
مرد 37 ساله متاهل
ليسانس ،

دوستان

 • ش ک , behinazi
 • زهره , zohre075
 • طناز خودم و خودش , tantan_fafa2007
 • نادیا نخعی , nadii2529
 • 8 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • پسران و دختران تالش سبز , taleshsabz_boys
 • نگاه رویایی , lookvisionary3
 • 37 رسانه

  morebox img


تبلیغات

سپهر , sepehr_2016
سپهر 1 سال پیش
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
99
سپهر , sepehr_2016
1 سال پیش
آسوده نباش كه بی نیازی
یك آن دگر پر از نیازی
آنجا كه تو فرعون زمانی
در تیررس باد خزانی...
ادامه
سپهر , sepehr_2016
1 سال پیش
نمیدونم چرا احساس میكنم زمان تندتر داره میگذره!!!! مگه همین چند روز پیش عید نبود؟! واسه شما هم اینطوریه؟
ادامه
کامنت بنویسید...
سپهر , sepehr_2016
1 سال پیش
دلم واسه خودم میسوزه ... واسه زندگیم... واسه آرزوهایی كه داشتم... غم سنگینی داره نفسم رو بند میاره
ادامه
سپهر , sepehr_2016
سپهر 1 سال پیش
سوت پایان را بزنید... من حریف هرزگی این زمانه نمیشوم...