سپهر  , sepehr_2016

سپهر

سپهر  , sepehr_2016

سپهر

مطالب تصاویر 6
cloobid
sepehr_2016
، 11 ماه و 23 روز
مرد 36 ساله متاهل
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سپهر  , sepehr_2016
3 ماه پیش
آسوده نباش كه بی نیازی
یك آن دگر پر از نیازی
آنجا كه تو فرعون زمانی
در تیررس باد خزانی...
ادامه
99
سپهر  , sepehr_2016
10 ماه پیش
نمیدونم چرا احساس میكنم زمان تندتر داره میگذره!!!! مگه همین چند روز پیش عید نبود؟! واسه شما هم اینطوریه؟
ادامه
کامنت بنویسید...
شمیم عشق , kn.zeynab
جمعه 27 اسفند ، 17:25
هعییییی
ادامه
سپهر  , sepehr_2016
10 ماه پیش
دلم واسه خودم میسوزه ... واسه زندگیم... واسه آرزوهایی كه داشتم... غم سنگینی داره نفسم رو بند میاره
ادامه
سپهر  , sepehr_2016
سپهر 10 ماه پیش
سوت پایان را بزنید... من حریف هرزگی این زمانه نمیشوم...
سپهر  , sepehr_2016
سپهر 10 ماه پیش
در دو روز عمر كوته سخت جانی كرده ام با همه نامهربانان مهربانی كرده ام