م سادات , senobar2010

م سادات

 زیبایی ها راچشم می بیند و  مهربانی ها را دل ...  چشم فراموش میكند ؛  اما دل هرگز ...
م سادات , senobar2010

م سادات

مطالب
cloobid
senobar2010
، 8 سال و 5 ماه و 13 روز
زن 29 ساله متاهل
فوق ليسانس ، student


تبلیغات

م سادات , senobar2010
نخ نما 3 سال پیش
ادامه
99
م سادات , senobar2010
یه انگلیسی به یه ایرانی میگه: چرا خانوماتون نمیتونن بامردا دست بدن؟
یعنی ایرانی انقدر شهوت پرستن؟
ایرانی : ملکه انگلیس میتونه باهرمردی دست بده؟
انگلیسی: نه! فقط افراد خاصی میتونن باایشون در رابطه باشن.
ایرانی: خانومای ما همه ملکه هستن.
به افتخار همه خانومای ایرانی


" پری"
« برای دوستان خود این مطالب را با داغ کردن به اشتراک بگـذارید »
با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید مطالبه بیشتری را ببینید
ادامه
م سادات , senobar2010
ملکه شب 3 سال پیش
ادامه
م سادات , senobar2010
«پناه»
میبرم «به خدا»،

از عـیبی که،
«امروز» در خود می بینم،

و
«دیروز»
«دیگران را» به خاطر،
«هـمان عیـب» ملامت کرده ام.

محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران».

وقتی

نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از «فردای خودمان»
ادامه
م سادات , senobar2010
م 3 سال پیش
زیبایی ها راچشم می بیند و مهربانی ها را دل ... چشم فراموش میكند ؛ اما دل هرگز ...