من نه منم , senator_mg

من نه منم

 ملکا مها نگارا صنما بتا بهار♡♡♡متحیرم، ندانم که تو خود چه نام داری
من نه منم , senator_mg

من نه منم

مطالب
cloobid
senator_mg
، 9 سال و 7 ماه و 21 روز
مرد 32 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

من نه منم , senator_mg
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هوادارانِ کویش را چو جانِ خویشتن دارم

صفای خلوتِ خاطر از آن شمعِ چِگِل جویم

فروغِ چشم و نور دل از آن ماهِ خُتَن دارم

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از خُبث بدگویان میانِ انجمن دارم

مرا در خانه سروی هست کاندر سایۀ قدش

فراغ از سرو بستانی و شمشادِ چمن دارم

گَرَم صد لشکر از خوبان به قصدِ دل کمین سازند

بحمد الله و المنه بُتی لشکرشِکن دارم

سِزَد کز خاتم لعلش زَنَم لافِ سلیمانی

چو اسمِ اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

الا ای پیر فرزانه مکن مَنعَم زِ میخانه

که من در ترکِ پیمانه دلی پیمان شکن دارم

خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بَر هَم نِه

که من با لَعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالله

نه میلِ لاله و نسرین نه برگِ نسترن دارم

به رِندی شُهره شد حافظ میاِن همدمان لیکن

چه غم دارم که درعالم قوام الدین حسن دارم

ادامه
99
من نه منم , senator_mg
10 ماه پیش
ادامه
من نه منم , senator_mg
10 ماه پیش
ادامه
من نه منم , senator_mg
10 ماه پیش
هو
...

مِی، که به ما داده ز جامِ اَلست

گفته :گذرکن ز خود و هرچه هست

قطره به دریا چو رسددر طریق

نام و نشانش شده دریا رفیق

ما همه اوییم، ولی ذره ها

دور ز وحدت شده از هم جدا

توش و تن خود بده تو سوی او

غرقه شو ای قطره به دریای هو

ما سخن از غیر نگوییم هوش

تا خُم میخانه بیآید به جوش

چند ز شیرازی و رومی سخن

خیز و ببین سِیر در این انجمن

از دو جهان هیچ ندانم کنون

عقل بدادم گروِ این جنون

من به یقین آمده ام هیچ نیست

طالب و مطلوب و طلب، هم یکیست

نور رُخ دوست در این جان و پوست

عقل،که باشد به ره کوی دوست

باز نوای سخن از حلقِ هیچ

هیچ بگو هیچ بگو هیچ هیچ
ادامه