من نه منم , senator_mg

من نه منم

 ملکا مها نگارا صنما بتا بهار♡♡♡متحیرم، ندانم که تو خود چه نام داری
من نه منم , senator_mg

من نه منم

مطالب
cloobid
senator_mg
، 8 سال و 11 ماه و 24 روز
مرد 32 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

من نه منم , senator_mg
1 ماه پیش
ادامه
99
من نه منم , senator_mg
1 ماه پیش
ادامه
من نه منم , senator_mg
1 ماه پیش
هو
...

مِی، که به ما داده ز جامِ اَلست

گفته :گذرکن ز خود و هرچه هست

قطره به دریا چو رسددر طریق

نام و نشانش شده دریا رفیق

ما همه اوییم، ولی ذره ها

دور ز وحدت شده از هم جدا

توش و تن خود بده تو سوی او

غرقه شو ای قطره به دریای هو

ما سخن از غیر نگوییم هوش

تا خُم میخانه بیآید به جوش

چند ز شیرازی و رومی سخن

خیز و ببین سِیر در این انجمن

از دو جهان هیچ ندانم کنون

عقل بدادم گروِ این جنون

من به یقین آمده ام هیچ نیست

طالب و مطلوب و طلب، هم یکیست

نور رُخ دوست در این جان و پوست

عقل،که باشد به ره کوی دوست

باز نوای سخن از حلقِ هیچ

هیچ بگو هیچ بگو هیچ هیچ
ادامه
من نه منم , senator_mg
خدایی که مکانش لامکان بی
صفابخــش جمــال گلــرخـان بی
پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق
که بر هر بنده او روزی رسان بی
ادامه
من نه منم , senator_mg
1 ماه پیش
خوشا آنانکه الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنانکــه دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشـــان بی
ادامه