کوروش سروش اتش , sd_sorosh

کوروش سروش اتش

 حسین نور هدایت است (همان قران خدا با تفسیر روز به زمان) و کشتی نجات (نجات از جهل و نادانی که باعث انحراف از امر خدا شده) است
کوروش سروش اتش , sd_sorosh

کوروش سروش اتش

مطالب تصاویر 102دوستان 395
cloobid
sd_sorosh
، 10 سال و 3 ماه و 6 روز
مرد 39 ساله مجرد
زير ديپلم ، آزاد

دوستان

 • وبلاگ سینوهه چنین گفت کوروش کبیر , roshanfekr667
 • احمد الیگودرزی , sadeghzad
 • حبیب بیگ , 4141360
 • محمدرضا سلطانی , msoltani1409
 • نیما معیّری , nimamoayyeri
 • پروفسور نیما , nima_divone
 • وحید , vahid_mansour
 • نادر , nader7abi
 • ماری میری , marimira
 • نگارین نگاری , negarinnab
 • جابری ی , gholami2413
 • عسل امامی , asal_m1989
 • یاس سپید , shamoparvane
 • ارش سهرابی بنده خدا , arshia4p2
 • آیسان خندان , aysan5000
 • مهدی , 9421
 • میر حسین ایران زمین , menajon11
 • حمید رضا رستگاری , hajsadeg2
 • لیان , dashtestan
 • 395 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

102 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • اصفهان , esfclub
 • زرتشت و ایران , iranwazartosht
 • بچه های اهواز , ahvazian_boys
 • امام علی علیه السلام , a_ali_a
 • شعر , poemclub
 • 350 رسانه

  morebox img


تبلیغات

کوروش سروش اتش , sd_sorosh
تصاویر آلبوم از کوروش 8 ماه پیش
99
کامنت بنویسید...
کوروش سروش اتش , sd_sorosh
یکشنبه 22 مرداد ، 14:41
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه
کوروش سروش اتش , sd_sorosh
یکشنبه 22 مرداد ، 09:24
عدل را به حق دادگری مردم است /حساب را به کار دادگری کار فردا عبرت است
ادامه
کوروش سروش اتش , sd_sorosh
9 ماه پیش
بسم الله الرحمن الرحیم
در واقعیت وحدت انچه پیداست در دین حق خدا یعنی اسلام وجود ایمان همان نماز و کتابی روشن به نام قران در واقعیت ایمان و پیمان و گویاترین ان تشهد نماز ما بر حقیقت کار وامر خداوند در کتابی روشن که بحق معجزه رسول خدا می باشد معلوم است
در قران سوره ای به نام جمعه که بر شصد ودویم سوره قران می باشد و مجتمل بر یازده ایه انرا گویاست و ایین و حقیقت ان بر این روز جمع شدن مردم بر اتحاد و وحدت و گویای حقایق خدا و ایین و مشکلات روزمره انهاست و توجیح و توضیح برای مردم و حل مشکلات ان می باشد
که این واقعیت را بر وجود ان می توان در زمان ومکان پیداکرد وحقیقت دانست وگویاترین ان این است که در معنی ان نشان جمع ویکی شدن را فهمید وپیدا کرد

یعنی مسلمان در واقعیت ایمان ودین یار ویاور هم میباید باشد در کار شرک و جدای وجنگ وتفرقه وجدال وکفر پدید اورد و از حقیقت موجود در کار حق خدا جدا شود وسنگ انداخته ودر دعوت بد ان بروز مشکلات فروان شود و معنی جقیقت را از واقعیت کار و امر دور شود و در دنیا بر این کار و حقیقت دشمن تراشی و جدای و حراسی در دلها افکند در معنی وایه های این سوره مبارکه می توان بر ان رسید و اندیشه کرد که باید حزب الله باشد تا اینکه حزب دنیا و متاع وقدرت برتری جویی باشد واین حزب باور به خدا بر حقیقت موجود کلام خدا به اخر وکار زمین وزمان و روز قیامت و روز حساب و کتاب اعمال در پیشگاه خداوند گواه واقعی و باور حقیقی داشته باشد
زبان کفر وزبان نفاق وتفرقه و مرگ خواهی ملتها در کار حق خدا سنگ انداخته ودر حقیقت دین و انسانیت جهل ونادانی وارد می کند وباعث جدای انسانها از حقیقت دین خدا می شود و زبان تفرقه و منفعت طلبی در دین مسلمانی جدای حاصل می کند که حقیقت به وازه معلوم و مفهوم گرفته و بین مسلمانها جنگ وجدای وجدال براه افکنده و شیعه و سنی پدید اورده است
انچه که امروز بدان معلوم است وجود پاکان و صالحانی بحق در مسیر هدایت به واقعیت قرار گرفته ومارا بدان محب و دوستدار واقعی بوده تا از انها بهترینها را در مسیر درست و راستی پدیدار کنیم و باعث خشنودی خدا و گواهان حق خدا شویم و اندیشه و عملکردی درست بر پا کنیم تا اینکه برتری جوی حاصل کرده خودپرستی و خودخواهی و افراطی طلبی و بدنامی این حقیقت را بر جهانیان جلوه دهیم
ودر روز قیامت به واقعیت شرمنده خدا وگواهان حق وحقیقت خدا باشیم و عقاید و عقیده خودمان را تحمیل کنیم
زمان و مکان و حقیقت ان بر کار و اندیشه ان باید بروز باشد که این بحق از ماست و از کلی گویی و تفرقه اندازی پرهیز کنیم و از کتمان وگمان و شرک دوری جسته و به بهترینها را به واقعیت قرار دهیم که این واقعیت بر کتاب حق و گواهان حق وحقیقت گویاست و پدیدار است وبر ما قرار داده شده است تا بر واقعیت کار و عملکردی درست قرار گرفته و کار و امر خدا را بدان پیش ببریم وحزب ایمان و پیمان واقعیتها الله باشیم و بر حقیقت دین حق خدا عالمیان دعوت وپند وهشدار دهندهای بواقع باشیم تا این واقعیت به یاری خداوند حق وحقیقت عالمی در بر گیرد که نهایت خشنودی خداوند برای حزب الله بهترین می باشد
میلاد رسول خدا حضرت محمد مصطفی و هفته وحدت را بر همه مسلمانهای حهان وانسانهای ازاده وازاد اندیش و دیگر ادیان تبریک گفته وبه این حقیقت دعوت می کنم و از کسانی که نامی درست برای کاری درست قرار داده اند تشکر کرده وسپاسگزاری میکنم

غلامحسین اذری نجف ابادی
ادامه
کوروش سروش اتش , sd_sorosh
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به رسالت و هدایت بشر یت از جهل و کفر و شرک ان زمان بر همگان تبریک میگویم و بر این حقیقت کلام خدا یعنی قران مجید که معجزه رسول خدا می باشد وکتابی روشن وسریع و اگاه کننده انسان به ذات پاک اقدس الهی و حقیقت زنده وپاینده عالم هستی ان خالق برتر خدای بی همتا بیان می کند اینرا بیان می کنم که این رسالت وکتاب حق وحقیقت بحر هدایت بشریت نازل شد برای رسیدن بدان ذات پاک الهی نه برای تفرقه ونفاق وجدای و با خداوند از طریق این کتاب از ان انسانهای عاشق وپیشرو در راه خداوند ولی و ولایتی بسازیم و بر دیگران ظلم وظلات به نام خدا وان اولیا وانبیا در راه خدا به بشریت ظلم کنیم و هم مذهب وهم دین خود را بخاطر ازادیخواهی در جهان اواره و خانه کاشانه اش را ویران کنیم و انرا بخاطر منافع خودپرستانه وجاهلانه از بین ببریم این رسالت و هدایت برای بشریت نازل شد و از خشم قابیل به هابیل به سراحت بیان شد اما این راهبران مدعی دروغین انرا یا فراموش کردند یا انکار ان وکذب ایات وروایت بدرستی از جانب خداوند بیان شد از یاد برده اند
رسالت بحر هدایت بشریت تا الگوی درست با اعمال رفتار درستمان بر دیگران بحر دعوت وگرویدن به دین حق خداوند بود نه بحر منافع و مقام ومنسب فنای دنیا
ادامه
کوروش سروش اتش , sd_sorosh
خداوند چه جوانی را دوست دارد

دوران جوانی دورانی است که با قوت یافتن و جوشش غده‌های خاصی که در وجود آنهاست موجب سر رسید دوران بلوغ جنسی جوانان می شود در این دوران است که اگر توفیق تقوای الهی همراه و مددکار جوانان نباشد آنها را در دام خطرناک شهوات گرفتار می سازد این رو جانایی که نتوانسته باشند پل ارتباطی خود را با خدای منان قوت بخشیده باشند در مرض سقوط در درهای هولناک شهوات هستند از طرفی جوانی که توانسته باشد بر این قوای خود ظفر یافته باش و با قوه عقل و تقوا مسیر عبودیت و بندگی باری تعالی را برای خود سهل نموده باشد از جمله برترین و محبوب ترین مخلوقات الهی به حساب خواهد آمد کما اینکه در روایتی از رسول اکرم(صلی الله علیه واله و سلم) این چین نقل شده است:رسول اكرم (صلى الله علیه و آله) :«إنَّ اللّه یُحِبُّ الشّابَّ الَّذى یُفنى شَبابَهُ فى طاعَةِ اللّه؛ [2]خداوند جوانى كه جوانى اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.»
ادامه در لینک زیر
ادامه