یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

 @storytimes   و   @andishehvaghalam  داستان های صوتی مرا بشنوید
یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

مطالب
cloobid
sarab_e_sabz
، 7 سال و 10 ماه و 19 روز
زن 44 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

یاس سپید , sarab_e_sabz

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روزچهارم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
99
یاس سپید , sarab_e_sabz

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روز سوم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz
1 هفته پیش
تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روز دوم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz
تقدیم به علاقمندان رمانهای خارجی
با روایت :مرجان سالاری
روز اول

andishehvaghalam@
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz
1 هفته پیش

تقدیمی از کانال وقت داستان
از داستان های کوتاه هوشنگ مرادی کرمانی
با روایت :مرجان سالاری

@storytimes
ادامه