یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

 ای عمر! چیستی که  به هر حال عاقبت / جز حسرت گذشته در آینده ی تو نیست...
یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

مطالب
cloobid
sarab_e_sabz
، 7 سال و 5 ماه و 27 روز
زن 44 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات