یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

 @storytimes   و   @andishehvaghalam  داستان های صوتی مرا بشنوید
یاس سپید , sarab_e_sabz

یاس سپید

مطالب
cloobid
sarab_e_sabz
، 8 سال و 5 ماه و 21 روز
زن 45 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

یاس سپید , sarab_e_sabz
چشم هایم،
در حسرت آغوش خواب،
در تاریکخانه ،
می دوند!

روزهاکوتاه،
شبها بلند،
شبهایی پیاپی یلدا،
یلدا،
یلدا...

در حسرت رویای وصال ،
دوباره بیست ساله شدیم!
بیست سال و چندصد ماه!
وچه فرتوت ،
خسته،
ناتوان ،
مانده آرزوهامان.

ما - نقطه ی صفر پرگار -
در چرخشی مدام
به شعاع خود
دوره می کنیم
حول محور تکرار
تمام درس های قدیم را.
ادامه
99
یاس سپید , sarab_e_sabz
1 ماه پیش
تمام می شوی ...
وقتی حسی تمام می شود!
وقتی رویایی رنگ می بازد
وقتی غروبی در واژه واژه تکرار هر روزه اش
سرخی شفق گون کشدارش را
بر،گرد تمام خاطرات سال های ابر آلود می پاشد!
وقتی گرمای دستی را جستجو می کنی
که دیگر نیست
و _ نگاهی_ را ...
راز آلود ...
راز آلود...
راز آلود ...
نمی دانم،
تورا در خاطراتم می جویم؟
یا خاطراتم را در تو؟!
در سبزی سراب!
سرخی شراب!
تاریکی این روزهای وهم آلود!
وتصویر این بیگانه ای را ...
که منم!

م ر ج ا ن
ادامه
2
2
یاس سپید , sarab_e_sabz
چهارشنبه 2 اسفند ، 01:14
سپاس
ادامه
  , elnino_tanha
سه شنبه 1 اسفند ، 03:04
من تو را در خلوت شب های عشاق می جویم. در سکوت دلنشین نیمه شب که همه موجودات عالم در خوابند، تو را در ترنم باران بهاری که دلنشین ترین نغمه حیات است می بینم تو را در آوارگی و سرگردانی پرندگان عاشق شهرمان می جویم.و یا در قطره شبنم نشسته بر برگ گلی و یا قطره ای که از شاخه باران زده می چکد، می جویم......!!!
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روزچهارم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه
یاس سپید , sarab_e_sabz

تقدیمی از کانال اندیشه و قلم
کتاب صوتی دختری در قطار _ روز سوم
با روایت: مرجان سالاری
@andishehvaghalam
ادامه