ساناز  , sara_parsa34

ساناز

 من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !   از لج تـو  از لج خـودم  که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوئیم
ساناز  , sara_parsa34

ساناز

مطالب
cloobid
sara_parsa34
، 10 سال و 1 ماه و 24 روز
زن 29 ساله مجرد
يک سال کالج ، دانشجو


تبلیغات

ساناز  , sara_parsa34
ساناز 2 سال پیش
من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تـو از لج خـودم که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوئیم
99
ساناز  , sara_parsa34
روزی رسول خدا نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین نزدش حضور داشتند.
♥•٠·
حضرت دعا نمود:
خدایـا! خـوب آگـاهی کـه اینـان اهـل بیـت مـن و
گـرامی ترین مـردم نـزد من هستـند، کسـانی را
کـه بدانها محبـت میورزند مورد محبـت خـود قـرار
ده و بـر کینـه تـوزان آنـها خشـم بگـیر،
دوستداران آنهـا را دوست بدار و دشمنـانشان را
دشـمن شمـار و یـاری کنندگـانشـان را یاری فرما

آنـان را از هـرگـونه پلیـدی پیـراستـه گـردان و از هـر
گنـاهی برکنـار دار و از سـوی خود با روح القـدس
آنـان را تایید و حمـایت فـرما.
ادامه
ساناز  , sara_parsa34
امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) فرمودند:

آگاه باشید این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد ، پس به خودتان رحم کنید ، شما مصیبت های دنیا را آزموده اید.

آیا ناراحتی یکی از نزدیکان خود را بر اثر خاری که در بدنش فرو رفته ، یا زمین خورده و پایش مجروح گشته ، یا ریگ های داغ بیابان او را رنج داده، دیده اید که تحمل آن چه مشکل است ؟

پس چگونه می شود تحمل کرد که در میان دو طبقه آتش در کنار سنگ های گداخته همنشین شیطان باشید ؟

آیا می دانید وقتی مالک دوزخ بر آتش غضب کند شعله ها بر روی هم می غلتند و یکدیگر را می کوبند و در میان درهای جهنم به هر طرف زبانه می کشد.

نهج البلاغه خطبۀ 183
ادامه
ساناز  , sara_parsa34
تصویر میکروسکوپی از برش موز !!
ادامه
ساناز  , sara_parsa34
نــــامه ای از یـــکـ پـــــدر حتــــما بخـــوانیــــد...

دخترکم برای کسی که برایت نمیجنگد نجنگ چرا اشکهایت را هر روز پاک کنی کسی که باعث گریه ات میشود پاک کن دخترکم به سوی کسی که ناز میکنددست نیاز دراز نکن بیاموز این تو هستی که باید ناز کنی دخترکم تو زیباترینی همیشه با این باور زندگی کن خودت را فراموش نکن شاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشد اما به یاد داشته باش کسانی هستند که وقتی میخندی جان تازه میگیرند دخترک من هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست اشتباه که کردی برخیز اشکالی ندارد بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند خوب باش ولی سعی نکن این را به دیگران بفهمانی کسی که ذره ای شعور داشته باشد خاص بودنت را در می یابد زمستان است زیاد میشنوی هوا دو نفره است!! به درک که دو نفره است تنها قدم زدندنیای دیگری دارد دخترکم شاید شاهزاده را همه بشناسند اما باور داشته باش برای پدرت تو ملکه هستیگریه کرده ای؟ رنج کشیده ای؟ سرت کلاه رفت؟ اذیتت کرده اند؟ عیبی ندارد نگذار تکرار شود گاهی تکرار یک درد دردناک تر است!!! احساس تو با ارزش است خرج هر کسی نکن از تمام مردهایی که میبینی و متلک نثارت میکننداز تمام مردان این شهر ممنون باش ممنون باش که هر روز لطافت تو را،ظرافت تو را، زیبایت را یادآور میشوند تو قدرتمندی که با تمام ضعیف بودنت در برابرت ناتوانند آری ناتوانند دخترکم تو با ارزشترین موجود زمین هستی

هیچ گاه فراموش نکن...

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

« برای دوستان خود این مطالب را با داغ کردن به اشتراک بگـذارید »


▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


( کپی برداری از مطالب دانشجویان شهرکرد بدون کسب اجازه

از صاحب امتیاز و منتشر کننده ی آن با دزدی فرقی ندارد و نشانه


ضعف مدیریتی شماست ؛ لطفا" کمی خلاق باشید )با تشکر " هناوید "


ادامه