ساحل آرام , sara_1344

ساحل آرام

 گفتگو ندارم لطفا درخواست نزنین
ساحل آرام , sara_1344

ساحل آرام

مطالب
cloobid
sara_1344
، 3 سال و 5 ماه و 14 روز
زن 27 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • بچه های امروزی , bache_hay_emrozi
 • فشن سیتی , fashion_city
 • عشق حقیقی , real_love
 • پســـر جنوبـــی , southern_boy
 • بچه های خلاف , bachehayekhalaf
 • 9 رسانه

  morebox img


تبلیغات

ساحل آرام , sara_1344
ساحل 2 ماه پیش
گفتگو ندارم لطفا درخواست نزنین
99
ساحل آرام , sara_1344

یک روز من سکوت خواهم کرد ! تو آن روز ، برای اولین بار ، مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید ...
ادامه
کامنت بنویسید...
شاهرخ اس پی کی , 387410061
پنجشنبه 17 فروردین ، 01:43
اوهوم
ادامه
 , amir6ardalan

هر موقع تونستی به تلخ ترین اتفاقای گذشته بخندی یعنی بزرگ شدی
ادامه
 , amir6ardalan
نوشته M O R G A N برای ساحل 4 ماه پیش

بهترین دوستم آینه است. وقتی من گریه میکنم او نمیخندد!
ادامه
ساحل آرام , sara_1344
رنگ واقعی آدمها....
ادامه