دختر شرقی , sara35_1355

دختر شرقی

 ......
دختر شرقی , sara35_1355

دختر شرقی

مطالب
cloobid
sara35_1355
، 6 سال و 8 ماه و 14 روز
زن 33 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،


تبلیغات

دختر شرقی , sara35_1355
پرسپولیس زندگیمه 18 ساعت پیش
ادامه
99
دختر شرقی , sara35_1355
کلوب ازدواج 1 روز پیش
ادامه
دختر شرقی , sara35_1355
پرسپولیس زندگیمه 1 روز پیش
ادامه
دختر شرقی , sara35_1355
به خدا گفت : خدا بیا دنیاتو با هم تقسیم کنیم

خداگفت : باشه ... چی میخوای ؟؟؟

شروع کرد به خواستن ...

گفت : آسمون مال من ولی ابراش مال تو

گفت : ستاره ها مال من ولی ماه و خورشید مال تو ...

گفت : دریا مال من ... موج های دریا هم مال تو ...

خداگفت : تو بندگی کن ... همش مال خودت ... حتی من !!!
ادامه
دختر شرقی , sara35_1355
کلوب ازدواج 3 روز پیش
ادامه