محمد پزشکی , saman_sinc

محمد پزشکی

 طولانیترین سفر با یک گام برداشتن آغاز می شود
محمد پزشکی , saman_sinc

محمد پزشکی

مطالب
cloobid
saman_sinc
، 5 سال و 10 ماه و 4 روز
مرد 54 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند


تبلیغات

محمد پزشکی , saman_sinc
┘◄ بــرای مشـاهده متن و عکس ها کافی ست روی لینک زیر | ▼▼| کلیک کنید
ادامه
99
محمد پزشکی , saman_sinc
انشاءالله که این عشق دوستی درگلستان مجازی همواره مستدام وچراغ هدایت زندگیتان باشد. نه اینکه صرفا محل مجادله و توهین به هم نوع خودت و موجب تشدید روح روان همه ماشود.
ادامه
کامنت بنویسید...
ل ر , l_ra
دوشنبه 28 بهمن ، 22:48
kashkiii
ادامه
محمد پزشکی , saman_sinc
تقدیم به دوستان ادد لیستم
ادامه
کامنت بنویسید...
ل ر , l_ra
دوشنبه 28 بهمن ، 22:55
hamitor taghdime be shomaaa
ادامه
محمد پزشکی , saman_sinc
دوشنبه 28 بهمن ، 22:51
قابل شما را نداشت
ادامه
ل ر , l_ra
دوشنبه 28 بهمن ، 22:49
mer30
ادامه