سامان میر , saman_mir

سامان میر

 مادرم تو جلوه ای از نعمت خدا بودی آنگاه كه خورشید نورایمان در قلبت می درخشید زلالترین تجلی عشق و مهربانی را درحسن ومهرو محبت تو دیدم
سامان میر , saman_mir

سامان میر

مطالب
cloobid
saman_mir
، 4 سال و 6 روز
مرد 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

سامان میر , saman_mir
فول کنتاکت 2 هفته پیش
ادامه
99
سامان میر , saman_mir
سخن استاد 3 هفته پیش
ادامه
سامان میر , saman_mir
لعنت بر وهابیت
ادامه
سامان میر , saman_mir
باسلام لطفا عکسهای هشت سال دفاع مقدس را برای اینجانب رسال کنید.
ادامه