سامان میر , saman_mir

سامان میر

 مادرم تو جلوه ای از نعمت خدا بودی آنگاه كه خورشید نورایمان در قلبت می درخشید زلالترین تجلی عشق و مهربانی را درحسن ومهرو محبت تو دیدم
سامان میر , saman_mir

سامان میر

مطالب تصاویر 3
cloobid
saman_mir
، 4 سال و 6 ماه و 7 روز
مرد 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

آلبوم تصاویر

3 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سامان میر , saman_mir
10 ساعت پیش
ادامه
99
سامان میر , saman_mir
10 ساعت پیش
ادامه
99
سامان میر , saman_mir
10 ساعت پیش
ادامه
99
سامان میر , saman_mir
تصاویر آلبوم از سامان 1 روز پیش