سامان  , saman_mir

سامان

 اگر همه آدمهای دنیا در کنارت باشند اما مادر نباشد بازم تنهایی
سامان  , saman_mir

سامان

مطالب
cloobid
saman_mir
، 5 سال
مرد 33 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

سامان  , saman_mir
با توجه به حادثه تصادف نفتکش سانچی با کشتی باربری چین الان جعبه سیاه چه بدرد میخوره حتما میخوان بدانند اول کدام مخزن منفجر شده بعد چطوری غرق شده؟ عجب کارهای احمقانه وبیهوده ای جعبه سیاه زمانی کارایی دارد که کشتی خودبخود دچار حریق شود یا تداخل در سیستم امنیتی وسایر نقاط آن باشد. حادثه ای که حتی بچه کوچک هم دلیل غرق شدنش را میداند بجای اینکارها کمتراجناس اشغال ازاین کشور کمونیستی نجس بی احساس و بی عاطفه وارد کنید. کشوری که دررستورانهای آن گوشت سگ و گربه سرو شود چه توقع ای از مردمان آن دارید ملت ایران باید کالاهای چینی را بدلیل تعلل و مسامعه این کشور در کمک به ملوانان ایرانی تحریم کنند.
ادامه
99
کامنت بنویسید...
پرنیان سپهر , 4246
دوشنبه 25 دی ، 10:27
واقعا لایک
ادامه
سامان  , saman_mir
4 روز پیش
ادامه
سامان  , saman_mir
سامان 1 هفته پیش
اگر همه آدمهای دنیا در کنارت باشند اما مادر نباشد بازم تنهایی
سامان  , saman_mir
2 هفته پیش
اینجا سوریه است کشوری بود که حجاب اجباری نبود؟ کاباره ها تا نیمه شب باز بود ما درایران عرق زحمتکشی میخوردیم آنها درآنجاعرق نجاست میخوردند؟ در دریا مردمانش مختلط شنا میکردند؟ آسایش و آرامش داشتند فقط یک چیز نداشتن اتحاد و امنیت توطئه دشمنان کشورشان را به این روز انداخت. امروز آمریکا وهابیت سعودی و منافقین متعفن از دست ما عصبانی هستند. عده ای به کارهای دولت اعتراض کردند که البته بجا بود. و عده ای خواهان مسالمت آمیز اصلاحات شدند که البته هیچ اشکالی نداشت. اما متاسفانه تعدادی با سوء استفاده از فرصت مسیر اعتراظات را در جهت تخریب و شعارهای براندازی عوض کردند. ایا دوست دارید مثل کشور سوریه شویم من دیگر حرفی ندارم.
ادامه
سامان  , saman_mir
3 هفته پیش
نکته اش را گرفتی.....
ادامه
کامنت بنویسید...
رضا  , oopp852
سه شنبه 19 دی ، 17:01
خخخخخخخخخخخخخ چه شعری خخخخ
ادامه