سیاوش  , saleh78

سیاوش

 وقتی خدا با دست از پشت چشمانم را گرفت از لای انگشتانش آنقدر غرق تماشای دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا بزنم . . .
سیاوش  , saleh78

سیاوش

مطالب
cloobid
saleh78
، 6 سال و 11 ماه
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

سیاوش  , saleh78
فول کنتاکت 2 روز پیش
ادامه
99
39
3
24
سیاوش  , saleh78
از خودتان انسانیت
به یادگار بگذارید،نه انسان
تولید مثل را
هر جانوری بلد است.

برتراند راسل
ادامه
92
4
41
سیاوش  , saleh78
هوشم به نگاهی بُرد

جانانه چنین باید . . . !
ادامه
سیاوش  , saleh78
وقتی خانه تکانی می کنی چیزهایی پیدا
می شوند که مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود.

امروز که آن گمشده ها را میبینی،
میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته
دنیا هم همینطور است...
امروز هستیم، فردا نه!
در نبودمان جایگزینهایی هستند که دنیا از حرکت نایستد!
خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست باور کنید........
ادامه
سیاوش  , saleh78
یــا امــام رضـــا (ع)

چشم من خیس و
هوای تو به دل افتاده

ای رفیق ابدی
حضرت سلطان سلام....

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)
ادامه
64
10
26