سیاوش  , saleh78

سیاوش

 وقتی خدا با دست از پشت چشمانم را گرفت از لای انگشتانش آنقدر غرق تماشای دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا بزنم . . .
سیاوش  , saleh78

سیاوش

مطالب
cloobid
saleh78
، 7 سال و 9 ماه و 23 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ، دبیر ریاضی


تبلیغات

سیاوش  , saleh78
سیاوش اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
شغل : دبیر ریاضی

درباره من : بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند, تا آیندگان ندانند بے عرضه گان این برهه از تاریخ, ما بوده ایم. (خسرو گلسرخى)

99
سیاوش  , saleh78
من بی می ناب زیستن نتوانم
بی باده کشید بار تن نتوانم
من بنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم

خیام
ادامه