کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
سیاوش  , saleh78

سیاوش

 وقتی خدا با دست از پشت چشمانم را گرفت از لای انگشتانش آنقدر غرق تماشای دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا بزنم . . .
سیاوش  , saleh78

سیاوش

مطالب
cloobid
saleh78
، 7 سال و 7 ماه و 14 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

سیاوش  , saleh78
من بی می ناب زیستن نتوانم
بی باده کشید بار تن نتوانم
من بنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم

خیام
ادامه
99