سحر  , saharrohebaran

سحر

 زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنی اما در اسمان صدای تو را میشنوند.
سحر  , saharrohebaran

سحر

مطالب
cloobid
saharrohebaran
، 8 سال و 2 ماه و 7 روز
زن 33 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

سحر  , saharrohebaran
سحر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 10 ماه پیش
وضعيت تاهل : مجرد

99
سحر  , saharrohebaran
سحر 2 سال پیش
زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنی اما در اسمان صدای تو را میشنوند.
سحر  , saharrohebaran
سحر 2 سال پیش
خدایا! چه گم کرد؟ آن که تو را یافت.......و چه یافت آنکه تو را گم کرد؟