کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
سحر  , saharrohebaran

سحر

 زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنی اما در اسمان صدای تو را میشنوند.
سحر  , saharrohebaran

سحر

مطالب
cloobid
saharrohebaran
، 8 سال و 9 ماه و 5 روز
زن 33 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

سحر  , saharrohebaran
سحر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
وضعيت تاهل : مجرد

99
سحر  , saharrohebaran
سحر 2 سال پیش
زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنی اما در اسمان صدای تو را میشنوند.
سحر  , saharrohebaran
سحر 3 سال پیش
خدایا! چه گم کرد؟ آن که تو را یافت.......و چه یافت آنکه تو را گم کرد؟