ح  , saghira

ح

 حضرت فاطمه علیهاالسلام : در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت زیر قدم هاى مادران است.
ح  , saghira

ح

مطالب
cloobid
saghira
، 11 سال و 20 روز
مرد 78 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

ح  , saghira
آقا بیا 3 روز پیش
ادامه
99
ح  , saghira
ادامه
ح  , saghira
امروز ترجمه سوره مبارکه بقره ، جزء دوم ، صفحه بیست و هفتم ، آیه 177 الی 181

نیکی [محدود به] این نیست که روی خود را [برای عبادت] به سوی مشرق و مغرب کنید؛ بلکه نیکی وجود [والای] کسانی است که به خدا، روز قیامت، فرشتگان، کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان [استوار و ثابت] آورده اند، و دارایی [خود] را با آن که دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان، و درراه ماندۀ بی زادوتوشه، و تهیدستانی که درخواست کمک دارند و در راه [آزادی] بردگان می پردازند، و نماز را [با شرایط ویژه اش] می خوانند و زکات می پردازند، و چون پیمان ببندند به پیمان خود وفا می کنند، و در سختی ها و تنگدستی و هنگام جنگ شکیبایند، اینانند که [در ادعای دینداری] راستگویند، و اینانند که به شدت پرهیزکنندگان [از طغیان و تبهکاری] اند«177»
ای مؤمنان! در مورد کشته شدگان، قصاص بر شما مقرر شده است؛ آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس کسی که [مرتکب قتل شده چنانچه] از سوی برادر دینی اش [که ولی مقتول است] مورد چیزی از عفو قرار گرفت[که در عوض قصاص، خون بها بپردازد] پس رعایت کردن روش پسندیده[ درباره وضع مادی قاتل که چه اندازه بپردازد، بر عهده عفوکننده از قصاص است]، و [قاتل، مسئول] پرداخت خون بها با نیکی و خوشرویی است. این [حکم خون بها] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان، پس هرکه بعد از چشم پوشی از قصاص، تجاوز کند [و به کشتن قاتل برخیزد] برای او عذابی دردناک است «178»
ای خردمندان! برای شما در قصاص مایۀ حیاتی ویژه است، و [حکم قصاص] برای این است که [از هرگونه تعدی و تجاوز و امور غیرِ شرعی] بپرهیزید «179»
بر شما مقرر شده چون یکی از شما را مرگ فرارسد اگر مالی از خود به جا گذاشته، به صورتی پسندیده برای پدر و مادر و خویشان وصیت کند، این حقی است بر عهدۀ کسانی که [از خدا اطاعت کرده، از محرّماتش] بپرهیزند «180»
آنان که پس از شنیدن وصیت، در آن تغییری دهند گناهش فقط بر عهدۀ تغییر دهندگان است، یقیناً خداوند شنوا[ی کلامِ وصیت کننده]، و دانا[ی به اعمال تغییر دهندگانِ وصیت] است «181»
ادامه
ح  , saghira
آخرالزمان 3 روز پیش
ادامه
ح  , saghira
آخرالزمان 3 روز پیش
ادامه