سعید صا , saeed_s_1367

سعید صا

  برای قایق های بی حرکت موج ها تصمیم می گیرند
سعید صا , saeed_s_1367

سعید صا

مطالب
cloobid
saeed_s_1367
، 8 سال و 10 ماه و 22 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ، حسابدار


تبلیغات

انسیه  , ensye_b
نوشته انسیه برای سعید 2 سال پیش
سلام تولدتون مبارك
ادامه
99
سعید صا , saeed_s_1367
یک حرف٬
یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد...
و بعضی اوقات هم
یک حرف٬
یک عمر آدم را سرد می کند!
حرف ها چه کارها که نمی کنند!!!
مواظب حرف زدنمون باشیم!!
ادامه
سعید صا , saeed_s_1367
افسوس که ما می خواستیم
زمین را آماده ی مهربانی کنیم
خود نتوانستیم با هم مهربان باشیم
اما شما که پس از ما می آیید
اگر بدانجا رسیدید که
انسان ، یاور انسان باشد ...
از ما به بزرگواری یاد کنید .
ادامه