سعید بهترین , saeed.best

سعید بهترین

 اینیستاگرام saeed_best64
سعید بهترین , saeed.best

سعید بهترین

مطالب تصاویر 4
cloobid
saeed.best
، 1 سال و 4 ماه و 6 روز
مرد 78 ساله مجرد
فوق ليسانس ، طراح

آلبوم تصاویر

4 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سعید بهترین , saeed.best
شرایط استخدام منشی در ایران
ادامه
99
سعید بهترین , saeed.best
الهــــی العــــفو"
♥•٠·˙
بـوی ِ نـاب ِ "بهشـت" می دهـد همـۀ "نام هــای" ِ قشـنگ ِ"تــو"
می گذارمـــشان روی ِ زخــم های ِ "د ِ لَ م". . . . .

♡ گفــــته بــــودی "اَلجَبّــــار"
. . . یعنــــی کســـی کـــه "جُــــبران مــی کنـــد" همـۀ
شکستگـــــی هـــایِ "د ِ لَ ت" را

♡ گفـــــته بـــودی "اَلمُصَـوِّر"
. . . یعنــــی کســـی کــه از "نُــــو مـــی ســــازد"
همـــۀ آنـــچه را "ویـران" شـــده اســـت درون ِ "د ِ لَ ت"

♡ گفــــته بــــودی "الشّــــافــــی"
. . . یعنــــی کســــی کـــه "شِــــفا" مـــی دهــد تمـــام ِ
"زخــــم هــــایِ عمــــیق" و "نـــا عــــلاج" را. . . .

هــــوای ِ "دلـم" ســـبک مــی شـــود بــا زمـــزمـۀ نـــام هـــایِ زیـــبایـــت
نَفــــــَس مـــــی کِشَــــم در هـــوایِ "مــــهـربــانــــی هـایِ نـــابـــت" ♡❤

۩ "الهـــــی". . . ."العــــفو". . . . ."العــــفو" ۩
ادامه
سعید بهترین , saeed.best
پرسپولیس زندگیمه 2 هفته پیش
ادامه
سعید بهترین , saeed.best
ویژه 2 هفته پیش
ادامه
سعید بهترین , saeed.best
امضای خدا پای تمام آرزوهاتون ...

ادامه