وحید  , sabisbischi

وحید

 یارو گفته روی موشک هامون بنویسیم " نه به جنگ"
وحید  , sabisbischi

وحید

مطالب تصاویر 3
cloobid
sabisbischi
، 8 سال و 11 ماه و 10 روز
مرد 30 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، دانشجو دکتری

آلبوم تصاویر

3 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

وحید  , sabisbischi
وحید 1 هفته پیش
یارو گفته روی موشک هامون بنویسیم " نه به جنگ"
99
وحید  , sabisbischi
4 ماه پیش
بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق

وسکوت تو جواب همه مسئله هاست

فاضل نظری
ادامه
وحید  , sabisbischi
وحید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 ماه پیش
وحید  , sabisbischi
وحید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 ماه پیش
وحید  , sabisbischi
وحید 5 ماه پیش
چیزی که دانش را می آراید راستی است (ابن سینا)