صبا زیارانی , saba1395

صبا زیارانی

 بزن تار.....
صبا زیارانی , saba1395

صبا زیارانی

مطالب تصاویر 8
cloobid
saba1395
، 5 ماه و 27 روز
زن 40 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،

آلبوم تصاویر

8 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • زیر صفر , ZIRSEFR...


تبلیغات

صبا زیارانی , saba1395
مولانا

‎باران که شدى مپرس ، این خانه کیست

‎سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست

‎باران که شدى ، پیاله ها را نشمار

‎جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست

‎باران ! تو که از پیش خدا مى آیی !

‎توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست ؟

‎بر درگه او چونکه بیفتند به خاک

‎شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست

‎با سوره ى دل ، اگر خدا را خواندى

‎حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست

‎از قدرت حق ، هر چه گرفتند به کار

‎در خلقت حق ، رستم و موریانه یکیست

‎گر درک کنى ، خودت خدا را بینى

‎درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکیست
ادامه
99
صبا زیارانی , saba1395

آتش عشق تو در جان خوشتر است
جان ز عشقت آتش‌افشان خوشتر است
هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای
تا قیامت مست و حیران خوشتر است
تا تو پیدا آمدی پنهان شدم
زانکه با معشوق پنهان خوشتر است
درد عشق تو که جان می‌سوزدم
گر همه زهر است از جان خوشتر است
درد بر من ریز و درمانم مکن
زانکه درد تو ز درمان خوشتر است
می‌نسازی تا نمی‌سوزی مرا
سوختن در عشق تو زان خوشتر است
چون وصالت هیچکس را روی نیست
روی در دیوار هجران خوشتر است
خشک سال وصل تو بینم مدام
لاجرم در دیده طوفان خوشتر است
همچو شمعی در فراقت هر شبی
تا سحر عطار گریان خوشتر است
ادامه
صبا زیارانی , saba1395

شب عبور شما را شهاب لازم نیست
که با حضور شما آفتاب لازم نیست
در این چمن که ز گلهای برگزیده پر است
برای چیدن گل ، انتخاب لازم نیست
خیال دار تو را خصم از چه می بافد ؟
گلوی شوق که باشد طناب لازم نیست
ز بس که گریه نگردم غرور بغض شکست
برای غسل دل مرده آب لازم نیست
کجاست جای تو ؟ - از آفتاب می پرسم
سوال روشن ما را جواب لازم نیست
ز پشت پنجره بر خیز تا به کوچه رویم
برای دیدن تصویر ، قاب لازم نیست
قیصر امین پور
ادامه
صبا زیارانی , saba1395

شب عبور شما را شهاب لازم نیست
که با حضور شما آفتاب لازم نیست
در این چمن که ز گلهای برگزیده پر است
برای چیدن گل ، انتخاب لازم نیست
خیال دار تو را خصم از چه می بافد ؟
گلوی شوق که باشد طناب لازم نیست
ز بس که گریه نگردم غرور بغض شکست
برای غسل دل مرده آب لازم نیست
کجاست جای تو ؟ - از آفتاب می پرسم
سوال روشن ما را جواب لازم نیست
ز پشت پنجره بر خیز تا به کوچه رویم
برای دیدن تصویر ، قاب لازم نیست
قیصر امین پور
ادامه
صبا زیارانی , saba1395
تصاویر آلبوم از صبا 1 ماه پیش
1
1
صبا زیارانی , saba1395
سه شنبه 8 فروردین ، 14:01
بدون شرح
ادامه