صبا   , saba.lorestani

صبا

صبا   , saba.lorestani

صبا

مطالب
cloobid
saba.lorestani
، 3 سال و 1 ماه و 12 روز
زن 33 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، _


تبلیغات

صبا   , saba.lorestani
بی ‌مهابا بغلم کن وسط مردم شهر
به ‌خدا عشق به رسوا شدنش می‌ ارزد...

# آرش مهدی پور
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سعیـد , ata_song
جمعه 29 اردیبهشت ، 08:11
تو به دادم برس ای عشق
که با این همه شوق

چاره جز آن که
به آغوش تو بگریزم نیست

فریدون مشیری
ادامه
نگین شب , 19july
چهارشنبه 27 اردیبهشت ، 02:41
ادامه
عرفان , erfan_architect2013
چهارشنبه 27 اردیبهشت ، 02:38
عااالی
ادامه
صبا   , saba.lorestani
دوستم قانون جالبی داشت. با وجود داشتن همسر و بچه و کار پرمسئولیت… مثل دوران بچگی و نوجوانی تنهایی ماهی یک شب را خانه پدر و مادرش سر می کرد.
میگفت خیلی وقتها کار خاصی نمی کردیم. پدرم تلویزیون نگاه میکرد و من کتاب میخواندم. مادرم تعریف میکرد و من گوش میدادم. من حرف میزدم و پدر… میخوابیدیم و صبح صبحانه میخوردم و برمی گشتم به زندگی. میگفت بعد فوت مادرم از خاطراتش فهمیدم که ان شبها برایش بهترین لحظات عمرش بوده!
میگفت خیلی خوشحالم که از این فرصت و شانس زندگیم، نهایت استفاده را برده ام.
ادامه
صبا   , saba.lorestani
هفت سالی می شد که راه نرفته بودم
پزشک پرسید این چوب ها چیست
گفتم فلجم
گفت آنچه تو را فلج کرده همین چوب هاست
سینه خیز، چهار دست و پا، قدم بردار و بیفت
چوب های زیبایم را گرفت
پشتم شکست و در آتش سوزاند
حالا من راه می روم ...
اما هنوز هم وقتی به چوبی نگاه می کنم
تا ساعت ها بی رمقم

#برتولت برشت
_________________________________________________
از لینک زیر می توانید مطالب ما را در رسانه دنبال کنید دوستان:
ادامه
صبا   , saba.lorestani
بــاورت کــه بهــم بـریــزد . . .

میشــود بــاروت . . .

جهنــم میکنـد دلــت را . . .

امـا کســی نمیبینــد . . .

حـواســت هســت چـه کـرده ای؟

آتــش زده ای دلــم را . . .

امـــا نمیبینــــی . . .
ادامه
صبا   , saba.lorestani
تجملات هیچ ‌وقت
جاذبه‌ای برایم نداشت
مَن چیزهای ساده را دوست دارم
کتاب ‌ها را .. تنهایی را ..
یا بودن با کسی که مرا
میفهمد ...
ادامه