اِلــنآز  , rappini77

اِلــنآز

 شناخت ادما هیچوقت تموم نمیشه هرگز دست از شناخت همدیگه برنداریم
اِلــنآز  , rappini77

اِلــنآز

مطالب
cloobid
rappini77
، 5 سال و 8 ماه و 19 روز
زن 26 ساله مجرد
ليسانس ، کارشنــاس آمــــار ...


تبلیغات

اِلــنآز  , rappini77
در اوج شکستن ها امیدت را زنده کن

که خدایی معجزه آسا داری!

ادامه
99
47
1
19
اِلــنآز  , rappini77
طالع
مهم ترین و اصلی ترین كارها را باید اول از همه انجام داد تا خیالی آسوده داشته باشی. در این صورت وقت كافی برای انجام بقیه كارها هم خواهی داشت و هرگز از قافله عقب نمی مانی.

.......................................................
فقط رمال کلوب در این شرایط درست میگه ولا غیر
برین ایمان بیارین من ایمان اوردم
ادامه
اِلــنآز  , rappini77
بعضی وقتها انقدر دلت... از یه حرف میشکنه...
که حتی نای اعتراض هم نداری... فقط نگاه میکنیو! بی صدا میشکنی...
ادامه
32
4
9
اِلــنآز  , rappini77
بیا مهربان باشیم
به کلاغ بال و پر بدهیم
به روباه پنیر
به خودمان عشق
تا هیچ‌کدام فریب نخوریم...
ادامه
33
4
9
اِلــنآز  , rappini77
نیمه شبی چند دوست به قایق‌سواری رفتند و مدت زیادی پارو زدند.
سپیده که زد گفتند چقدر رفته‌ایم؟
تمام شب را پارو زده‌ایم.
اما دیدند درست در همان‌ جایی هستند که شب پیش بودند.
آنان تمام شب را پارو زده بودند، ولی یادشان رفته بود طناب قایق را از ساحل باز کنند.
در اقیانوﺱ بی پایان هستی،
انسانی که قایقش را از ساحلِ باورها و افکار غلط باز نکرده باشد،
هر چقدر هم که رنج ببرد، به هیچ کجا نخواهد رسید.
قایق تو به کجا بسته شده؟
به افکارت؟
به ناامیدی هایت؟
به ترسها و نگرانیهایت؟
به گذشته ات؟
ادامه
149
9
61