, ramordi

sadra

 غیر از تو ای خدا به کسی رو نمی‌زنم جز در مقام قرب تو زانو نمی‌زنم
 , ramordi

sadra

مطالب
cloobid
ramordi
، 7 سال و 1 ماه و 25 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، تدریس


تبلیغات

 , ramordi
1 روز پیش

دعای صحیفه

107 تسبیح ممتاز و رسیدن به 29 حاجت

امام رضا علیه السلام فرمودند: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ[1]

خداوند پرگویى و تلف کردن مال و بسیارى درخواست و اظهار حاجت را دشمن مى‏دارد.

بر اساس این حدیث و احادیث کتمان که یکی از آنها کتمان مصیبت ها و مشکلات و حاجت هاست، لازم است برای رسیدن به نیازهای خود به یکی از مصادیق تسبیح تمسک کنیم. 107 تسبیح در دعای صحیفه هست که با آن به درگاه خداوند عرض حاجت کنیم و به حوائج 29گانه خود که از آثار این تسبیح است، برسیم. زیبایی این 107 تسبیح این است که هر تسبیحی با اسم و وصفی که آخر تسبیح قبل بوده، شروع می شود.سند دعای صحیفه:

از حضرت امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام از حضرت پیغمبر علیه السلام روایت شده است:

در حالى كه پشت مقام ابراهیم نماز مى‏گزاردم، جبرئیل علیه السلام نازل شد. پس... گفت: اى محمّد! سفارش مى‏كنم تو را كه امّت خود را امر نمایى كه سه روز ایّام البیض را روزه بگیرند كه سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماهى است، و سفارش مى‏كنم تو را كه امّت خود را امر نمایى كه در این سه روز این دعاى شریف را بخوانند.عظمت دعای صحیفه:

1) پس به به بركت این دعا فرشتگان حمل کننده عرش هستند

2) و حضرت جبرئیل به بركت این دعا به زمین نازل مى‏شود و به آسمان بالا مى‏رود

3) و این دعا بر درهاى بهشت و بر حجره‏ها و كنگره‏ها و بر منزل هاى آن نوشته شده است

4) و بهترین دعا بعد از قرآن كریم برای امت پیامبرصلی الله علیه و آله است

5) و دارای اسم اعظم خداى تعالى می باشد

6) و اگر درختان دنیا قلم و دریاها مركّب و همه خلایق نویسنده گردند، بر نوشتن ثواب قارى این دعا قدرت ندارند.

7) محشور شدن خلایق در روز قیامت به بركت این دعاست.

ثواب دعای صحیفه اگر با نیت خالص و پاك و عمل نیكو خوانده شود:

1) چندین برابر شدن قوّت حافظه

2) تقویت شعور و علم

3) زیاد شدن عمر

4) صحّت و سلامتی بدن

5) دفع 70 آفت از آفات دنیا و 700 آفت از آفت هاى آخرت

6) گشوده شدن درهاى بهشت

7) برطرف شدن عذاب قبر

8) نجات از عذاب آتش

9) آزاد شدن دربند

10) برطرف شدن غم و اندوه

11) برآورده شدن حاجات دنیا و آخرت

12) حفظ از مرگ ناگهانى

13) حفظ از هول و سختی قبر

14) حفظ از فقر در دنیا

15) اذن شفاعت در روز قیامت با روى خندان

16) داخل شدن در دارالسّلام و غرفه‏ها و حلّه‏هاى بهشتی

17) ثواب جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و عزرائیل و ابراهیم خلیل و موسى كلیم و عیسى و محمّد:، اگر در حال روزه این دعا را بخواند.

18) محشور شدن در قیامت در كنار جبرئیل علیه السلام و درخشیدن او چون ماه شب بدر اگر در مدّت عمر خود پنج مرتبه بخواند.

19) همسایگی ابراهیم علیه السلام و محمّد در بهشت

20) توفیق پاك شدن از گناهان

21) دیدن پیامبر گرامی در خواب و بشارت بهشت، اگر در وقت خواب پنج مرتبه با وضو خوانده شود.

22) سیر شدن گرسنه و سیراب شدن تشنه

23) شفای بیمار اگر بر او خوانده شود.

24) پیدا شدن چیزی كه دزدیده شده است، اگر بعد از دو ركعت یا چهار ركعت نماز خوانده شود و در هر ركعت سوره حمد یك بار و سوره اخلاص دو مرتبه.

25) حفظ از دشمن و قدرت نیافتن دشمن بر او و پیروزی در جنگ با دشمن

26) استجابت دعا

27) مشمول دعای ملائكه و جنّ و انس شدن

28) دریافت نور اولیاء

29) آسان شدن هر امر دشوار[2]و اما دعای صحیفه:

1) سه مرتبه می گویی: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ

تسبیح مى‏كنم خدایى را كه بزرگ است و به حمد او مشغولم (سپس می گویی:)

2) سُبْحَانَهُ مِنْ إِلَهٍ مَا أَمْلَكَهُ

منزه است خدا! شگفتا معبودی كه چه اندازه مالك است!

3) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَلِیكٍ مَا أَقْدَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا پادشاهى كه چقدر تواناست!

4) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَدِیرٍ مَا أَعْظَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بسیار توانایى كه چه اندازه بزرگ است!

5) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَظِیمٍ مَا أَجَلَّهُ

و منزه است خدا! شگفتا بزرگى كه چه اندازه بزرگوار است!

6) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ جَلِیلٍ مَا أَمْجَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بزرگوارى چه اندازه بزرگ است!

7) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَاجِدٍ مَا أَرْأَفَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بزرکى كه چه اندازه مهربان است!

8) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ رَءُوفٍ مَا أَعَزَّهُ

و منزه است خدا! شگفتا مهربانى كه چقدر عزیز است!

9) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَزِیزٍ مَا أَكْبَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا عزیزى كه چه اندازه بزرگ است!

10) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ كَبِیرٍ مَا أَقْدَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بزرگى كه چه همیشگى است!

11) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَدِیمٍ مَا أَعْلَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا جاودانى كه چه اندازه بلندمرتبه است!

12) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَالٍ مَا أَسْنَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا بلند مرتبه‏اى كه چه اندازه رفعت دارد!

13) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ سَنِیٍّ مَا أَبْهَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا رفیعى كه چه اندازه نیکوست!

14) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَهِیٍّ مَا أَنْوَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نیكویى كه چه اندازه نورانى است!

15) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُنِیرٍ مَا أَظْهَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا از روشنایى كه چه اندازه آشکار است!

16) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ ظَاهِرٍ مَا أَخْفَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا ظاهرى كه چه پنهان است!

17) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ خَفِیٍّ مَا أَعْلَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا از پنهانى كه چه اندازه داناست!

18) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَلِیمٍ مَا أَخْبَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا از دانایى كه چقدر آگاه است!

19) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ خَبِیرٍ مَا أَكْرَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا از آگاهى چه اندازه كریم است!

20) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ كَرِیمٍ مَا أَلْطَفَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بخشنده‏اى كه چه اندازه لطف دارد!

21) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ لَطِیفٍ مَا أَبْصَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا از مهربانى كه چه بیناست!

22) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَصِیرٍ مَا أَسْمَعَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بینایى كه چه شنواست!

23) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ سَمِیعٍ مَا أَحْفَظَهُ

و منزه است خدا! شگفتا شنوایى كه چه اندازه نگاه دارنده است!

24) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَفِیظٍ مَا أَمْلَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا نگاه دارنده‏اى كه چقدر توانگر است!

25) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَلِیٍّ مَا أَوْفَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا توانگرى كه چه صاحب عطاست!

26) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ وَفِیٍّ مَا أَغْنَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا دهنده‏اى كه چه اندازه بى‏نیاز است!

27) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ غَنِیٍّ مَا أَعْطَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا بى‏نیازى كه چقدر صاحب بخشش است!

28) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُعْطٍ مَا أَوْسَعَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بخشنده‏اى كه چه وسعت بخش است!

29) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ وَاسِعٍ مَا أَجْوَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا رزق دهنده‏اى كه چه اندازه بخشنده است!

30) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ جَوَادٍ مَا أَفْضَلَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بخشنده اى كه چه اندازه صاحب فضل است!

31) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُفْضِلٍ مَا أَنْعَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا صاحب فضلى كه چقدر نعمت بخش است!

32) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُنْعِمٍ مَا أَسْیَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نعمت دهنده‏اى كه چه سرور است!

33) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ سَیِّدٍ مَا أَرْحَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا سرورى كه چه اندازه مهربان است!

34) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ رَحِیمٍ مَا أَشَدَّهُ

و منزه است خدا! شگفتا مهربانى كه چه اندازه سخت گیر است!

35) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَدِیدٍ مَا أَقْوَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا سخت‏گیرى كه چقدر نیرومند است!

36) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَوِیٍّ مَا أَحْكَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نیرومندی كه چه فرزانه است!

37) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَكِیمٍ مَا أَبْطَشَهُ

و منزه است خدا! شگفتا حكیمى‏ كه چه صاحب قهر است!

38) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَاطِشٍ مَا أَقْوَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا صاحب قهرى كه چه اندازه پابرجاست!

39) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَیُّومٍ مَا أَحْمَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا به خود برپایى كه چقدر ستوده است!

40) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَمِیدٍ مَا أَدْوَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا ستوده ای كه چه همیشگى است!

41) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ دَائِمٍ مَا أَبْقَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا جاودانى كه چه ماندگار است!

42) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَاقٍ مَا أَفْرَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا ماندگارى‏ كه چه اندازه بى‏همتاست!

43) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ فَرْدٍ مَا أَوْحَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بى‏همتایى كه چه یكتاست!

44) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ وَاحِدٍ مَا أَصْمَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا یكتایى كه چقدر مورد توجه و بى‏نیاز است!

45) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ صَمَدٍ مَا أَمْلَكَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بى‏نیازى كه چه اندازه مالک است!

46) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَالِكٍ مَا أَوْلَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا مالكى كه چه صاحب اختیار است!

47) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ وَلِیٍّ مَا أَعْظَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا صاحب اختیارى كه چقدر بزرگ است!

48) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَظِیمٍ مَا أَكْمَلَه

و منزه است خدا! شگفتا بزرگى كه چه اندازه كامل است!

49) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ كَامِلٍ مَا أَتَمَّهُ

و منزه است خدا! شگفتا كاملى كه چه تمام است!

50) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ تَامٍ ‏مَا أَعْجَبَهُ

و منزه است خدا! شگفتا تمامى كه چه اندازه نیكوست!

51) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَجِیبٍ مَا أَفْخَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نیكویى كه چه صاحب فخر است!

52) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ فَاخِرٍ مَا أَبْعَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا فخركننده‏اى كه چه اندازه دور است!

53) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعِیدٍ مَا أَقْرَبَهُ

و منزه است خدا! شگفتا دورى كه چه نزدیك است!

54) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَرِیبٍ مَا أَمْنَعَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نزدیكى كه چه اندازه غالب است!

55) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَانِعٍ مَا أَغْلَبَهُ

و منزه است خدا! شگفتا غلبه‏كننده‏اى كه چقدر مسلّط است!

56) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ غَالِبٍ مَا أَعْفَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا چیره اى كه چه بخشاینده است!

57) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَفُوٍّ مَا أَحْسَنَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بخشاینده‏اى كه چه اندازه نیکوکار است!

58) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُحْسِنٍ مَا أَجْمَلَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نیکوکارى كه چه زیباست!

59) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ جَمِیلٍ مَا أَقْبَلَهُ

و منزه است خدا! شگفتا زیبایى كه چه اندازه پذیرنده [توبه] است!

60) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَابِلٍ مَا أَشْكَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا توبه‏پذیرى كه چه سپاسگزار است!

61) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَكُورٍ مَا أَغْفَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا سپاسگزارى كه چه اندازه آمرزنده است!

62) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ غَفُورٍ مَا أَكْبَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا آمرزنده‏اى كه چه اندازه بزرگ است!

63) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ كَبِیرٍ مَا أَجْبَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا از بزرگى كه چه صاحب جبروت است!

64) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ جَبَّارٍ مَا أَدْیَنَهُ

و منزه است خدا! شگفتا صاحب جبروتى كه چه اندازه جزادهنده است!

65) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ دَیَّانٍ مَا أَقْضَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا جزادهنده‏اى كه چه اندازه حكم کننده است!

66) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَاضٍ مَا أَمْضَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا حكم‏كننده‏اى كه چه حاكم است!

67) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَاضٍ مَا أَنْفَذَهُ

و منزه است خدا! شگفتا حاكمى كه چه فرمانش جارى است!

68) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ نَافِذٍ مَا أَرْحَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا فرمانروایی كه چقدر مهربان است!

69) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ رَحِیمٍ مَا أَخْلَقَهُ

و منزه است خدا! شگفتا مهربانى كه چه اندازه آفریننده است!

70) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ خَالِقٍ مَا أَقْهَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا آفریدگارى كه چه اندازه چیره است!

71) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَاهِرٍ مَا أَمْلَكَهُ

و منزه است خدا! شگفتا چیره اى كه چه صاحب مملكت است!

72) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَلِیكٍ مَا أَقْدَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا پادشاهى كه چقدر تواناست!

73) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَادِرٍ مَا أَرْفَعَهُ

و منزه است خدا! شگفتا توانایى كه چه اندازه بلندپایه است!

74) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ رَفِیعٍ مَا أَشْرَفَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بلندپایه‏اى كه چه اندازه شریف است!

75) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَرِیفٍ مَا أَرْزَقَهُ

و منزه است خدا! شگفتا شریفى كه چه روزی بخش است!

76) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ رَازِقٍ مَا أَقْبَضَهُ

و منزه است خدا! شگفتا روزى دهنده‏اى كه چه تنگ گیر است!

77) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قَابِضٍ مَا أَبْسَطَهُ

و منزه است خدا! شگفتا تنگ گیری كه چه وسعت بخش است!

78) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَاسِطٍ مَا أَهْدَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا روزى گستراننده‏اى كه چه اندازه راهنماست!

79) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ هَادٍ مَا أَصْدَقَهُ

و منزه است خدا! شگفتا راهنمایى كه چقدر راستگوست!

80) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ صَادِقٍ مَا أَبْدَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا راستگویى كه چه اندازه آشکار است!

81) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَادِئٍ مَا أَقْدَسَهُ

و منزه است خدا! شگفتا ظاهرى كه چه منزّه از عیب هاست!

82) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ قُدُّوسٍ مَا أَظْهَرَهُ [مَا أَطْهَرَهُ‏]

و منزه است خدا! شگفتا شکوهمندی كه چقدر ظاهر [پاكیزه] است!

83) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ ظَاهِرٍ [مِنْ طَاهِرٍ] مَا أَزْكَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا آشكارى [پاكیزه‏اى‏] كه چه پاك است!

84) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ زَكِیٍّ مَا أَبْقَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا پاكى كه چه اندازه ماندگار است!

85) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَاقٍ مَا أَعْوَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا ماندگارى كه چه اندازه بازگرداننده است!

86) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَوَّادٍ [مُعِیدٍ] مَا أَفْطَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بازگرداننده ای كه چه آفریننده است!

87) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ فَاطِرٍ مَا أَرْعَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا آفریننده ‏اى كه چه اندازه نگاه دارنده است!

88) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ رَاعٍ مَا أَعْوَنَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نگاه دارنده‏اى كه چه یاور است!

89) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُعِینٍ مَا أَوْهَبَهُ

و منزه است خدا! شگفتا یارى‏كننده‏اى كه چه اندازه بخشنده است!

90) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ وَهَّابٍ مَا أَتْوَبَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بسیار بخشنده‏اى كه چقدر توبه پذیر است!

91) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ تَوَّابٍ مَا أَسْخَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا توبه پذیری كه چه اندازه سخیّ است!

92) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ سَخِیٍّ مَا أَبْصَرَهُ

و منزه است خدا! شگفتا دهنده ای كه چه اندازه بیناست!

93) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَصِیرٍ مَا أَسْلَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا بینایى كه چه اندازه سالم است!

94) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ سَلِیمٍ مَا أَشْفَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا سالمى كه چقدر شفادهنده است!

95) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَافٍ مَا أَنْجَاهُ

و منزه است خدا! شگفتا شفادهنده‏اى كه چه اندازه رهایی بخش است!

96) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُنْجٍ مَا أَبَرَّهُ

و منزه است خدا! شگفتا نجات دهنده‏اى كه چه اندازه نیكوكار است!

97) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَارٍّ مَا أَطْلَبَهُ

و منزه است خدا! شگفتا نیكوكارى كه چقدر خواهنده است!

98) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ طَالِبٍ مَا أَدْرَكَهُ

و منزه است خدا! شگفتا خواهنده اى كه چه صاحب ادراك است!

99) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُدْرِكٍ مَا أَشَدَّهُ

و منزه است خدا! شگفتا ادراك‏كننده‏اى كه چه چیز او را سخت گیر است!

100) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَدِیدٍ مَا أَعْطَفَهُ

و منزه است خدا! شگفتا سخت گیری كه چه اندازه مهربان است!

101) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُتَعَطِّفٍ مَا أَعْدَلَهُ

و منزه است خدا! شگفتا مهربانى كه چه دادگر است!

102) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَادِلٍ مَا أَتْقَنَهُ

و منزه است خدا! شگفتا دادگرى كه چه اندازه فرمانش استوار و محکم است!

103) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُتْقِنٍ مَا أَحْكَمَهُ

و منزه است خدا! شگفتا محكم‏كننده‏اى كه چقدر فرزانه است!

104) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَكِیمٍ مَا أَكْفَلَهُ

و منزه است خدا! شگفتا حكیمى كه چه ضامن و سرپرست است!

105) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ كَفِیلٍ مَا أَشْهَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا ضامنى كه چه اندازه گواه است!

106) وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَهِیدٍ مَا أَحْمَدَهُ

و منزه است خدا! شگفتا گواهى كه چقدر ستوده است!

107) وَ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْعَظِیمُ وَ بِحَمْدِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ دَافِعِ‏ كُلِّ بَلِیَّةٍ وَ هُوَ حَسْبِی وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ.

و منزه است او! اوست خداى بزرگ و به سپاس او مشغولم. و همه حمد از براى خداست. و معبودى جز خدا نیست. و خدا بزرگ تر است از آنكه به وصف درآید. و ستایش از براى خداست. و حركت و قدرتى نیست مگر به قدرت خداى بلندمرتبه بزرگ، دفع‏كننده هر بلا. و اوست مرا بس است و نیكو کارسازی است.
ادامه
99
1
   , ramordi
  یکشنبه 1 مهر ، 15:21
  فایل صوتییش هم در کافه بازار هست
  التماس دعا
  ادامه
   , ramordi
  از حضرت زین‌العابدین علیه السلام روایت شده که می‌فرمایند:
  "پدرم در روز عاشورا مرا به سینه خویش چسبانید و در حالی که از زخم‌هایشان خون، فوران می‌کرد، فرمود: ای فرزند! دعایی را که فاطمه علیها السلام آن را به من آموخت فراگیر، او از رسول الله صلی الله علیه و آله و آن حضرت نیز از جبرییل آن را فرا گرفته بود تا در حوائج، مهمّات، اندوه و حوادث تلخی که بر او وارد می‌شود و پیش‌آمدهای عظیمی که رخ می‌دهد آنرا بخواند."
  سپس فرمود: بخوان:
  بِحَقِّ یس وَ الْقُرآنِ الْکَرِیمِ وَ بِحَقِّ طه وَ الْقُرآنِ الْعَظِیمِ یا مَنْ یَقْدِرُ عَلَی حَوائِجِ السّائِلِینَ یا مَنْ یَعْلَمُ ما فِی الضَّمِیرَ یا مُنَفِّسَ عَنِ الُمَکُرُوبِینَ یا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُوْمِینَ یا راحِمَ الشَّیْخِ الْکَبیرِ یا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ، یا مَنْ لا یَحْتاجُ اِلَی التَّفْسِیرِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی کَذا وَ کَذا
  به جای«و افعل بی کذا و کذا» حاجات خود را ذکر کنی.
  ادامه
  193
  12
  90
   , ramordi
  از امام علی(ع) پرسیدند که بزرگترین گناه کبیره کدام است؟
  امیرالمومنین(ع) در پاسخ فرمودند: مایوس و ناامید شدن از رحمت الهی!

  باز آی باز آی هر آنچه هستی باز آی... گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی
  این درگه ما درگه نومیدی نیست........ صد بار اگر توبه شکستی باز آی
  ادامه
  539
  48
  240
   , ramordi
  الکی نمیگما
  بعضی ها مثل شله زرد می مونن

  تا یکی از ما خوشگل تر می بینن شل میشن

  تا مچشونو می گیری زرد میشن

  اونجاس که باید رو پیشونیشون با دارچین نوشت: خوووش اومدی!

  بعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن،

  آدم بشو هم نیستن !

  بعضی آدمها مثل مواد شوینده بی کیفیت میمونن …

  غیر از اینکه تار و پود آدم رو بریزن بهم ، کار دیگه ای ازشون بر نمیاد !

  ملت همه لبنیاتی شدن

  همه حرفا از دم کشک . . !
  ادامه
  کامنت بنویسید...
  دانیل دانیل , danfly
  دوشنبه 2 مهر ، 10:03
  کامنت' خدا نکنه ' رو در مطلب کربلا و اربعین ت نوشتم ،بعد دیدم باید میشد انشالا.خدا نکنه جواب پیامت بود .بعد پاک کردم . ضمنا کار بدی کردی ...به قول خودت عیبی یوخ کیمیای گل.
  ادامه
  عباس سالاروند , abbas_ceo
  یکشنبه 1 مهر ، 14:31
  ++++++++++++++++++
  ادامه
  زیبا تمام نقاط کشور , glx_mobile
  چهارشنبه 28 شهریور ، 04:06
  +
  ادامه
   , ramordi
  مکالمه دو جنین در شکم مادر :

  اولی: تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟

  دومی: آره حتما. یه جایی هست که می تونیم راه بریم شاید با دهن چیزی بخوریم

  اولی: امکان نداره.
  ما با جفت تغذیه می شیم. طنابشم انقد کوتاهه که به بیرون نمی رسه. اصلا اگه دنیای دیگه هم هست چرا کسی تاحالا از اونجا نیومده بهمون نشونه بده.

  دومی: شاید مادرمونم ببینیم

  اولی: مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمی بینیمش

  دومی: به نظرم مامان همه جا هست. دور تا دورمونه.

  اولی: من مامانو نمی بینم پس وجود نداره.
  دومی: اگه ساکت ساکت باشی صداشو می شنوی و اگه خوب دقت کنی حضورشو حس می کنی….

  این مکالمه چقدر آشناس!
  تا حالا بودن خدا را اینطوری به همین سادگی حس نكرده بودم؛
  ادامه
  کامنت بنویسید...
  احمد احمدی , golrooz22
  پنجشنبه 8 شهریور ، 17:39
  عالی و ادم را بفکر میبره
  ادامه
  هاتف معلوم نیست , cazy61
  سه شنبه 6 شهریور ، 15:55
  بازگرداندن غذا از معده به دهان رو نشخوار میگن الان اخوندا چی رو نشخوار می کنن خانم سعادت
  ادامه