رهگذر  , ramordi

رهگذر

 ...
رهگذر  , ramordi

رهگذر

مطالب
cloobid
ramordi
، 6 سال و 5 ماه و 20 روز
مرد 31 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس مکانیک و تدریس


تبلیغات

رهگذر  , ramordi
محبت و وفا 3 هفته پیش
ادامه
99
16
2
13
رهگذر  , ramordi
زندگی دفتری از خاطره هاست؛
یک نفر در دل شب
یڪ نفر در دل خاک
یڪ نفر همدم
خوشبختی هاست
یڪ نفر همسفر
سختی هاست

عمرمان میگَذرد
ما همه رهڪَذریم..
"آنچه باقیست فقط خوبیهاست"
ادامه
18
3
7
رهگذر  , ramordi
رهگذر 1 ماه پیش
...
رهگذر  , ramordi
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی!
زندگی چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتی نیست كه صرف گله وناله شود!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازكم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست كه نیست!!
***زندگی گاه به كام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و كم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معركه همت ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به نان است و كفایت بكند؛
زندگی گاه به جان است و جفایت بكند‌؛
زندگی گاه به آن است و رهایت بكند؛
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...
زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد.
ادامه
کامنت بنویسید...
اکبر اکبر , akbarakbarakbar
یکشنبه 9 مهر ، 17:01
زیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ادامه
رهگذر  , ramordi
فول کنتاکت 3 ماه پیش
ادامه
13
30
16