رهگذر  , ramordi

رهگذر

 ...
رهگذر  , ramordi

رهگذر

مطالب
cloobid
ramordi
، 6 سال و 10 ماه و 25 روز
مرد 31 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس مکانیک و تدریس


تبلیغات

رهگذر  , ramordi
قهربودیم درحال نمازخوندن بود...
نمازش که تموم شد هنوزپشت به اون نشسته بودم...
کتاب شعرش رو برداشت وبایه لحن دلنشین شروع کرد به خوندن...
ولی من بازباهاش قهربودم!!!!!
کتاب وگذاشت کنار...بهم نگاه کردوگفت:
"غزل تمام...نمازش تمام...دنیامات،سکوت بین من و واژه هاسکونت کرد!!!!
بازهم بهش نگاه نکردم....!!!
اینبارپرسید:عاشقمی؟؟؟سکوت کردم....
"گفت:عاشقم گرنیستی لطفی بکن نفرت بورز....
بی تفاوت بودنت هرلحظه آبم می کند..."
دوباره بالبخند پرسید:عاشقمــــــی مگه نه؟؟؟؟؟
گفتم:نـــــــه!!!!!
گفت:"لبت نه گویدو پیداست می گوید دلت آری...
که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری..."
زدم زیرخنده....و روبروش نشستم....
دیگه نتونستم بهش نگم که وجودش چقد آرامش بخشه...
بهش نگاه کردم و ازته دل گفتم...
خداروشکرکه هستی....❤
راوی:
مرحومه صدیقه حکمت
همسر شهید بابایی
ادامه
99
77
9
35
رهگذر  , ramordi
محبت و وفا 6 ماه پیش
ادامه
20
3
13
رهگذر  , ramordi
زندگی دفتری از خاطره هاست؛
یک نفر در دل شب
یڪ نفر در دل خاک
یڪ نفر همدم
خوشبختی هاست
یڪ نفر همسفر
سختی هاست

عمرمان میگَذرد
ما همه رهڪَذریم..
"آنچه باقیست فقط خوبیهاست"
ادامه
30
4
8
رهگذر  , ramordi
رهگذر 6 ماه پیش
...
رهگذر  , ramordi
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی!
زندگی چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتی نیست كه صرف گله وناله شود!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازكم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست كه نیست!!
***زندگی گاه به كام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و كم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معركه همت ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به نان است و كفایت بكند؛
زندگی گاه به جان است و جفایت بكند‌؛
زندگی گاه به آن است و رهایت بكند؛
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...
زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد.
ادامه
کامنت بنویسید...
متولد تیر , akbarakbarakbar
یکشنبه 9 مهر ، 17:01
زیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ادامه