زینب احمدی , rahide

زینب احمدی

 هلیا!احساس رقابت احساس حقارت است.بگذار که هزار تیر انداز به روی یک پرنده تیر بیاندازند،من از انکه دو انگشت بر او باشد،انگشت بر می دارم...
زینب احمدی , rahide

زینب احمدی

مطالب
cloobid
rahide
، 1 سال و 6 ماه و 9 روز
زن 39 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

  , kilomaetr12
نوشته ADAM برای زینب 1 هفته پیش
تولدتون مبارک .ازطرف آدام چاکریم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
زینب احمدی , rahide
دوشنبه 23 بهمن ، 10:08
سلام
ممنونم
بزرگوارید
ادامه
زینب احمدی , rahide
زینب 2 هفته پیش
هلیا!احساس رقابت احساس حقارت است.بگذار که هزار تیر انداز به روی یک پرنده تیر بیاندازند،من از انکه دو انگشت بر او باشد،انگشت بر می دارم...
زینب احمدی , rahide
زینب 2 ماه پیش
ترجیح میدم سکوت کنم
زینب احمدی , rahide
زینب 6 ماه پیش
در آخر، ما حرف‌های دشمنانمان را فراموش خواهیم کرد. اما سکوت دوستانمان را هرگز ...؟
زینب احمدی , rahide
مهدی بیا 7 ماه پیش
ادامه