ستاره سهیل , raha201

ستاره سهیل

ستاره سهیل , raha201

ستاره سهیل

مطالب تصاویر 12
cloobid
raha201
، 6 سال و 9 ماه
زن 28 ساله مجرد
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

12 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلبه دوستی , kolbeyedoosticlub
  • كافه ستاره , cofe_setareh
  • طبیعت و سفر , tabiatosafar
  • جزیره مهربانی , mehrabaniclub
  • 231 رسانه

    morebox img


تبلیغات

ستاره سهیل , raha201
برای انسانیت
و انسان بودن
مذهب داشتن ,
الزامی نیست
عدم تشخیص
صحیح از غلط
کمبود فهم وشعور را میرساند
ادامه
99
کامنت بنویسید...
فرهاد  , kerexsos
جمعه 27 اسفند ، 08:27
لایییییک
ادامه
ستاره سهیل , raha201
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب را پسند و سپس پست مجدد بزنید
ادامه
ستاره سهیل , raha201
شرم میکنم
با ترازوی کودک گرسنه ای که
در پیاده رو نشسته است
وزن سیری ام را بکشم
ادامه
ستاره سهیل , raha201
ادامه