کیــــارشــــــ  , rad_fa

کیــــارشــــــ

 در دیاری که در او نیست کسی یار کسی       کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی
کیــــارشــــــ  , rad_fa

کیــــارشــــــ

مطالب تصاویر 9
cloobid
rad_fa
، 6 سال و 10 ماه و 25 روز
مرد 26 ساله مجرد
ليسانس ، Computer Engineering

آلبوم تصاویر

9 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

کیــــارشــــــ  , rad_fa
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی
99
کیــــارشــــــ  , rad_fa
کاپیتان:نترسین برین جلو خدا با ماست سرباز: کاپیتان اگه خدا با ماست پس کی با اوناست که دارن مارو تیکه پاره می کنن !
کیــــارشــــــ  , rad_fa
برای كشتیهای بی حركت موجها تصمیم می گیرند .
کیــــارشــــــ  , rad_fa
از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی‌دهد بترسید؛ او نه شما را می بخشد، نه می‌گذارد خودتان را ببخشید...
کیــــارشــــــ  , rad_fa
دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یك هدیه است .