نیما   , r_n_329

نیما

 به زودی به اوج باز می گردم ((نیما))
نیما   , r_n_329

نیما

مطالب
cloobid
r_n_329
، 8 سال و 6 ماه و 9 روز
مرد 38 ساله متاهل
فوق ديپلم ، مهندس همه فن حریف (آچار فرانسه))


تبلیغات

نیما   , r_n_329
5 روز پیش
كسی دلش هوای تو را كرده است می خواهد تو را ببیند ولی نمی تواند فرصت و امكاناتی باید فراهم شود تا این دیدار حاصل گردد. چون این دیدار با دیدارهای عادی و معمولی فرق دارد.
:))
ادامه
99
کامنت بنویسید...
باران بهاری , royaieshirineman
4 ساعت پیش
به به به کیههههه
ادامه
مهربون زهرا , zahra_gh932
پنجشنبه 24 اسفند ، 14:59
مردم که امید بهت نمیدن رو کردی به فال امید بگیری


.
.
.
.
.
.
.
الهی
ادامه
نیما   , r_n_329
چهارشنبه 23 اسفند ، 16:20
پیداش نیست
ادامه
نیما   , r_n_329
نمایی جالب و جذاب از شهر رشت

+ ایرانِ ما
ادامه
نیما   , r_n_329
شده دلتنگ شوی فاصله فرسنگ شود؟؟
یاد شیرین کسی تیشه ی هر سنگ شود؟؟
شده با بغض ترک خورده سلامی بکنی؟
او جوابی ندهد ثانیه ها هنگ شود؟؟
شده شاعر بشوی شعر و غزل تب بکند؟
قافیه وزن و عروضش همگی لنگ شود؟؟
یا در اندیشه ی دیروز به فردا برسی؟
ناگهان دیر و زمان قصه ی دل تنگ شود؟؟
شده در ساعت محکوم به دیوار اتاق
چشم در چشم گره، زل بزنی امدنش لنگ شود؟؟
ادامه
کامنت بنویسید...
نیما   , r_n_329
چهارشنبه 23 اسفند ، 17:32
ممنون مهری
ادامه
مــہـرگـان , mehreganss
چهارشنبه 23 اسفند ، 00:42
عاری
ادامه
آناهیتا شکیبا ریس دیوونه خونه , anahita_t_y
دوشنبه 21 اسفند ، 00:54
ادامه
نیما   , r_n_329
1 هفته پیش
شما میگین "بچه" ما میگیم " زاک "

شما میگین "کاسه" ما میگیم " قداره "
شما میگین "کف گیر" ما میگیم " کترا "
شما میگین "قابلمه سفالی " ما میگیم " گمج"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "دیگ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "تیان"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "خکاره"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﻣَﻤﺪَﻟﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ" مورچه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " پوتال "

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "آبکش" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "سمانپلا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "کتری" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "قابدان"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گوساله نر" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ورزا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گوساله ماده" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "لیشه"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﮐﻨﺎﺭ " ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﭘـَــﻠﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﮔﻠﻮ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﮔـــَﻠﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ جوجه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کیشکا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "مرغ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کرک"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﻣﺘﻮﺟﻪ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﺣﺎﻟﯽ"

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گربه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "پیچا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گنجشگ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "چی چی نی"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﺑﺮﻧﺞ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " بج"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﮐﺪﻭ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کوعی"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﮐﺸﻤﺶ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﻣﻤﯿﺞ"
شما میگین "تمشک ما میگیم " ولش
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ازگیل" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " کنوس"
ادامه
کامنت بنویسید...
مهربون زهرا , zahra_gh932
پنجشنبه 24 اسفند ، 20:06
یا اینو میگیم با لهجمون یا میگیم مَندَلی
ادامه
مهربون زهرا , zahra_gh932
پنجشنبه 24 اسفند ، 20:05
محمد علی
ادامه
نیما   , r_n_329
پنجشنبه 24 اسفند ، 19:44
کدوم کلمه؟
ادامه