امیـــــر  , qqqqppp

امیـــــر

 امیـــــر  , qqqqppp

امیـــــر

مطالب
cloobid
qqqqppp
، 1 سال و 2 ماه و 26 روز
مرد 28 ساله مجرد
ليسانس ، دانش می جویم


تبلیغات

 امیـــــر  , qqqqppp
این روزها درد زیاداست درمان هم هست
امادیگر کسی حال خوب شدن ندارد!!!
ادامه
99
13
1
3
 امیـــــر  , qqqqppp
یاور همیشه مومن 8 ساعت پیش
ادامه
15
1
4
 امیـــــر  , qqqqppp
هیچ می گویی
اسیری داشتم حالش چه شد ؟
خستهٔ من
نیمه جانی داشت،
احوالش چه شد...؟
ادامه
13
3
3
 امیـــــر  , qqqqppp
می آیی و همه می‌بینند
کـه با یک گل هـــم
" بهـــار " می‌شود
ادامه
15
2
4
 امیـــــر  , qqqqppp
دارد بهار می رسد اما برای من
پاییز زرد غم زده ماندست یادگار

غرق "مقلب الغم" تو می شوم، ببین
امسال هم بدون تو تحویل می شود
ادامه
16
3
7