امیـــــر  , qqqqppp

امیـــــر

 امیـــــر  , qqqqppp

امیـــــر

مطالب
cloobid
qqqqppp
، 1 سال و 5 ماه و 26 روز
مرد 28 ساله مجرد
ليسانس ، دانش می جویم


تبلیغات

 امیـــــر  , qqqqppp
هر چه گویی بتوانم، مگر از روی تو صبر!

و آنچه خواهی بکنم، جُز به فراق تو ثبات
ادامه
99
18
5
5
 امیـــــر  , qqqqppp
از من بگذشت و من هم از او بگذرم ولی ...
با چون منی به غیر محبت روا نبود ... !
ادامه
27
7
8
 امیـــــر  , qqqqppp
می‌شود برای دردِ چشمانم؛
قطره‌ای از چشمانت.. تجویز کنی؟ 
ادامه
24
4
6
 امیـــــر  , qqqqppp
شده یکباره کسی قلب شمارا بدرد ...
باز هم قلب شما درد و بلا را بخرد ؟
ادامه
19
4
6
 امیـــــر  , qqqqppp
حواستان به رگ خوابتان باشد
دست نااهلش نیوفتد
که دمار از روزگارتان در می آورد 
ادامه
22
10
7