پیمان 65 , pyman21

پیمان 65

 از هر ادمی به اندازه شعورش انتظار داشته باشیم
پیمان 65 , pyman21

پیمان 65

مطالب
cloobid
pyman21
، 7 سال و 5 ماه و 13 روز
مرد 32 ساله مجرد
ليسانس ، stock market

رسانه ها

  • دف , dafclub
  • سنندج , sanandaj_
  • 159 رسانه

    morebox img


تبلیغات

پیمان 65 , pyman21
پیمان 2 سال پیش
از هر ادمی به اندازه شعورش انتظار داشته باشیم
99
پیمان 65 , pyman21
پیمان اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
پیمان 65 , pyman21
پیمان اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
نام : پیمان

نام انگلیسی : peyman

نام خانوادگی انگلیسی : peyman

شغل : stock market

تحصيلات : ليسانس

صفحه وب : http://vandadgroup.com/forum/member.php?

ستار مامی , satar_mamizadeh
پیمان در این تصویر برچسب خورده است. 3 سال پیش
پیمان 65 , pyman21
پیمان 4 سال پیش
بورس حرفه دوم درامد اول