پیمان  , peyman7882

پیمان

  من بی تو اندوه ، سرد زمستونم   پرنده ای زخمی ، اسیر بارونم      ای مثل من عاشق ، همتای من محجوب   بمون ، بمون با من ، ای بهترین ای خوب
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب
cloobid
peyman7882
، 9 سال و 1 ماه و 3 روز
مرد 37 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

پیمان  , peyman7882

ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﯼ
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﯼ
ﻗﺸﮓ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼِ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﯼِ ﺩﯾﺪﻥ
ﺩﺍﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪﻣﯽﮔﻮﯾﯽ
ﮔﺮﻣﻢ ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﻃﺮﻑِ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺎﺭ ﭼﺸﻤﻪﺍﯼ ، ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﺘﻦﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ
ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ
ﺭﻭﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺑﻪﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ
ﻗﺸﻨﮓ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ‌ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻭ
ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻫﻮﯼ ﮐﺠﺎ ؟
ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ
ﺍﺑﺮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﺘﺮِ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﯼ
ﺗﻮ
ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﯼ

ادامه
99
پیمان  , peyman7882

بعضی آدم ها را نمی شود دوست نداشت.
آمده اند تا دنیای سیاه و سفیدت را همرنگ لبخندشان کنند و به تو بفهمانند که دنیا هنوز جای خوبی است، برای نفس کشیدن.
حتی اگر تمام عمرت را بگردی هم دلیل دوست داشتنی بودنشان را پیدا نمی کنی.
نه با عطر خاصی به لحظه های تنهایی ات هجوم می آورند و نه همراه عروسک کوچک آویزان از آینه، برایت یاد آور روز های خوب می شوند.
نه صدای شان تکه های دلت را بند می زند و نه رویای قشنگی برایت زمزمه می کنند.
اما طور عجیبی هستند.
انگار آفریده شده اند تا دوستشان داشته باشیم... تا مهربانی کنند... و برای ثانیه ثانیه ی نبودنشان حسرت و دلتنگی به بار بیاورند. این ها همان آدم هایی هستند که فراموش کردنشان حتی از ضعیف ترین حافظه ها هم بر نمی آید.
همان هایی که رسالتشان معجزه ای است برای شب های تاریک و پر تشویش دیگران.
حتی اگر سال ها بگذرد از این دیدار، باز هم به گوشه ای از تنهایی ات سرک می کشند و می شوند دلیل کوچک خوشبختی.
این آدم ها را نمی شود دوست نداشت ...........

ادامه