کوروش ره گم کرده    , pc7a

کوروش ره گم کرده

کوروش ره گم کرده    , pc7a

کوروش ره گم کرده

مطالب تصاویر 192دوستان 54
cloobid
pc7a
، 7 سال و 8 ماه و 9 روز
مرد 32 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس برق

دوستان

 • پوریا  , pooria1978
 • علی غار نشین , litmus_
 • 54 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

192 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • یا علی گفتیم و..... , yaaligoftimo
 • رسانه , rasane
 • 32 رسانه

  morebox img


تبلیغات

نیلوفر آبی   محب  , nooshdaroo65
salam
tavalodetun mobarak
ادامه
99
پوریا  , pooria1978
به چرک می‌نشیند
خنده
به نوارِ زخم‌بندی‌اش ار
ببندی.رهایش کن
رهایش کن
اگر چند
قیلوله‌ی دیو
آشفته می‌شود.چمن است این
چمن است
با لکه‌های آتش‌خونِ گُل
بگو چمن است این، تیماجِ سبزِ میرِ غضب نیست
حتا اگر
دیری‌ست
تا بهار
بر این مَسلخ
برنگذشته باشد.تا خنده‌ی مجروحت به چرک اندر ننشیند
رهایش کن
چون ما
رهایش کن!

"احمد شاملو"
ادامه
پوریا  , pooria1978
...
تقدیر من همیشه چنین بود

و شاید این طلسمی است

که تا همیشه دست نخواهد خورد

روزی کنار رودی

مردی کلید بختش

در آب

افتاد

و آن کلید را

شیطان ترین ماهی ها

بلعید

و سوی دوردست ترین دریاها گریخت

و یک نفر که پیش تر از من رسید

صیاد شاه ماهی من شد

و من دوباره دیر رسیدم

*

قلاب من گلوی مرا می درد

و تو به هیات پریان

در آب های دور

تنت را

می شویی.

"حسین منزوی"
ادامه