خدیجه گرشاسبی , parnian0

خدیجه گرشاسبی

 برای بعضی از آدمها محبت  مثل فیلم خارجی  بدون زیر نویس می مونه   نمی فهمنش !!!
خدیجه گرشاسبی , parnian0

خدیجه گرشاسبی

مطالب تصاویر 14
cloobid
parnian0
، 7 سال و 11 ماه و 22 روز
زن 31 ساله متاهل
فوق ديپلم ، خانه دار

آلبوم تصاویر

 • باغ چای فومن
 • خدیجه کوچک
 • وقتی خدیچه کوچک بود
 • ماسوله
 • گردنه حیران
 • بوته تمشک
 • انار

14 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • علی لهراسبی , ali_lohrasebiclub
 • دلتنگی ها...! , deltangihai_ma
 • ستاره شب , setareye_shabclub
 • امام رضا(ع) , imam_reza
 • مسجد مقدس جمکران , masjeemogadase_jamkaran
 • 72 رسانه

  morebox img


تبلیغات

خدیجه گرشاسبی , parnian0
سدرت دینو آوا( بازیگر و مجری تازه مسلمان روسی):

♦ شاید زنی فکر کند که این عادلانه نیست که اوخود را بپوشاند.چون بعضی مردها نمی توانند خودشان را کنترل کنند.
مثل این می ماند که بگوییم که عادلانه نیست که خانه و ماشین را قفل کنند چون دزد ها نمی توانند خودشان را کنترل کنند♥
ادامه
99
خدیجه گرشاسبی , parnian0
خودمون باعث میشیم که اینطور بشه
ادامه
خدیجه گرشاسبی , parnian0
عبادت بی صداقت
حقه بازیست
اساس مسجدش
بتخانه سازیست
چرا انسان نمیخواهد بداند
وضوی بی صداقت آب بازیست.........
ادامه
خدیجه گرشاسبی , parnian0
دنیا
مُرداب غفلت هاست ...
هرکه بیشتر،دچار شود ...
زودتر،غرق می شود ...
چقدر،دنیاراجدی گرفته ایم!
مامسافرهایی که ...
ماندن یارفتن مان هم ...
دست خودمان نیست
ادامه
خدیجه گرشاسبی , parnian0
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﯼ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯿﺰﻧﻢ .......
ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .......
ﭼﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﻭﭼﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﮐﻪ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺵ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺒﺮﺩ .......
ﭼﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﻢ ﺭﺍ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻓﺮﺳﻮﺩ .......
ﭼﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﺮﻟﺒﺎﻧﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪ ......
ﭼﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ......
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﮐﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﮐﻪ ﻓﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﭘﺮﮐﺮﺩﻭ ﻧﺸﺪ .......
ﭼﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻭ ﭼﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺸﺎﻥ .......
ﻭﭼﻪ .......
ﻭ ﺳﻬﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ .......
ﮐﺎﺵ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﺪﺍ ......
ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ .....
ادامه
کامنت بنویسید...
مریم صبوری , sima735
شنبه 4 اردیبهشت ، 23:19
چه آدمها که وجودشون گرمای زندگیمون شدن و......
ادامه