پریسا   , parisa.parham.2000

پریسا

پریسا   , parisa.parham.2000

پریسا

مطالب
cloobid
parisa.parham.2000
، 9 ماه و 10 روز
زن 36 ساله متاهل
فوق ليسانس ، مدرس دانشگاه رشته ریاضی


تبلیغات

پریسا   , parisa.parham.2000

دو شاخه نرگست، ای یار دلبند
چه خوش عطری درین ایوان پراکند
اگر صد گونه غم داری، چو نرگس
به روی زندگی لبخند! لبخند!
گل نارنج و تنگ آب و ماهی
صفای آسمان صبحگاهی.
بیا تا عیدی از «حافظ» بگیریم
که از او می ستانی هر چه خواهی
سحر دیدم: درخت ارغوانی
کشیده سر به بام خسته جانی!
به گوش ارغوان آهسته گفتم:
بهارت خوش که فکر دیگرانی
سری از بوی گلها، مست داری
کتاب و ساغری در دست داری
دلی را هم اگر خشنود کردی
به گیتی هرچه شادی هست داری.
چمن دلکش، زمین خرم، هوا تر
نشستن پای گندم‌زار خوشتر.
امید تازه را دریاب و دریاب
غم دیرینه را بگذار و بگذر.

فریدون مشیری
ادامه
99
27
5
13
پریسا   , parisa.parham.2000

سال كه "نو"شد
پاك كنید افكارتان را از كینه ها!
ببخشید به وسعتِ قلبتان تمامِ آنهایى را كه خاطرتان را مكدر كرده اند!
سال نو را بهانه كنید براى نو شدنِ خودتان
عاشق شوید اما درست
عاشقى كنید اما با اهلش
پدرتان را
مادرتان را
بیاورید خط ِ اولِ اولویتهاى زندگیتان
دعایشان اگر نباشد
فقط درجا میزنیم و رسیدنى در كار نیست...

علی قاضی نظام
ادامه
14
2
4
پریسا   , parisa.parham.2000

مثل۱۰ ساله ها بخند
مثل۲۰ساله ها مهمونی برو
مثل۳۰ساله ها سفر کن
مثل۴۰ساله ها فکر کن
مثل۵۰ساله ها نصیحت کن
مثل۶۰ ساله ها دقت کن
و مثل۷۰ ساله ها عاشق باش!
ادامه
کامنت بنویسید...
مهربانو  , alitahrani021
شنبه 4 فروردین ، 08:41
چشم حتما
ادامه
پریسا   , parisa.parham.2000
من با چشمان تو
اندوه آزادی هزار پرندهء بی‌راه را
گریسته بودم
و تو
نمی‌دانستی...
ادامه
17
1
4
پریسا   , parisa.parham.2000

هنوز دربدرم هنوز دوست دارمت
هنوز میان غزل جـــا می گذارمت

کجا روم که نباشد هوای بودن تو
دسـتت را بـمن بـده تـا بفشارمت

بگو چـه کنم میان این پنجـره ها
بدست کدام قاصـدک بسپارمت

چقدر نم نم باران چقدر حس غریب
وقت است از تــه دل ببارمت

غبار غم نشسته به روی دفتر و من
کلافه ام ، چگونه تـو را بنگارمت

لعنت به هر چه بین ما فـاصله شد
لعنت به واژه ای به نام « ندارمت »

محمد نوری

ادامه
12
3
7