فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

   ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴ
فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

مطالب
cloobid
parham1358f
، 6 سال و 4 ماه و 2 روز
مرد 39 ساله متاهل
ليسانس ، مدیر

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • شهر عشق , badgirlsclub
  • 24 رسانه

    morebox img


تبلیغات

فرهاد ف , parham1358f
این جا هیچکس شبیه حرفهایش نیست
این جا همیشه تر وخشک با هم میسوزند
این جا همیشه کاسه ای زیرنیم کاسه است
این جا نمیتوانی به کسی چیزی بیاموزی همه نمیدانند وبابت
نمیدانم هایشان پول میگیرند
این جا بیدسایه اش را به زمین میفروشد
این جا پراز دستهایست که خسته نمیشوند از نگه داشتن نقاب
این جا بهشت را دوست دارندولی عجیب از مرگ میترسند
این جا فقط بایدزنها پاک و باکره باشند برای اسایش خاطر مردانی
که پیش از آنها پرده ها دریده اند
این جا همه همدیگر رامیشناسندو یک غریبه فقط این جاست اسمش خداست
این جا شیطان از شیطان بودنش دست میکشد
این جا بی دینی نماد روشن فکریست
این جا هیچ وقت عوض نمیشود مگر...
آلیس بیا این جا عجیب ترین سرزمین دنیاست...
ادامه
99
فرهاد ف , parham1358f
اینجا:
منطق, تقلید است
کتاب,دکور است
روزنامه, تبلیغ است
آزادى, میدان است
جمهورى, خیابان است
استقلال, تیم است
شعار, آسان است
شعور, نایاب است
پینه هاى دست, "عار" است
پینه بر پیشانى ,افتخار است
دروغ, حلال است
شادى, حرام است
اعدام, اصلاح است
اصلاح, فساد است
دانا, افسرده است
نادان, کامیاب است
درد مردم, بى درمان است
ریا, ایمان است
ایمان, براى نان است
اینجا سرزمین من است؟؟!!!!!!!!!!!!!

ادامه
فرهاد ف , parham1358f
دلنوشته 5 ماه پیش
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
دلنوشته 5 ماه پیش
ادامه