فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

   ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴ
فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

مطالب
cloobid
parham1358f
، 6 سال و 2 ماه و 2 روز
مرد 39 ساله متاهل
ليسانس ، مدیر

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • شهر عشق , badgirlsclub
  • 24 رسانه

    morebox img


تبلیغات

فرهاد ف , parham1358f
دلنوشته 3 ماه پیش
ادامه
99
فرهاد ف , parham1358f
دلنوشته 3 ماه پیش
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
مبتلایم کرده ای!
درمان نمی خواهم که عشق...
بی گمان شیرین ترین بیماریِ دورانِ ماست...♥ ️
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
با لب سرخت مرا یاد خدا انداختی
روزگارت خوش که از میخانه، مسجد ساختی

روی ماه خویش را در برکه می‌دیدی ولی
سهم ماهی‌های عاشق را چه خوش پرداختی

ما برای با تو بودن عمر خود را باختیم
بد نبود ای دوست گاهی هم تو دل می‌باختی

من به خاک افتادم اما این جوانمردی نبود
می‌توانستی نتازی بر من، اما تاختی

ای که گفتی عشق را از یاد بردن سخت نیست
«عشق» را شاید، ولی هرگز «مرا» نشناختی
..
"فاضل نظری"
ادامه