فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

   ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴ
فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

مطالب
cloobid
parham1358f
، 5 سال و 8 ماه و 6 روز
مرد 39 ساله متاهل
ليسانس ، مدیر

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • شهر عشق , badgirlsclub
  • پالس , pul_se
  • ادونیس , adunis
  • پرسپولیس , persepolisclub
  • 24 رسانه

    morebox img


تبلیغات

فرهاد ف , parham1358f
"بال میزند،
پرنده ام.
شعر میشود.
رفته ای و ناگزیر،
با خیال بودنت.
تمام میشود..."
ادامه
99
فرهاد ف , parham1358f
زیر صفر 1 هفته پیش
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
زیباترین قسم سهراب سپهری: نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
فرهاد ف , parham1358f
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎﺏ ﺷﻌﺮﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎﺑﺒﻴﻨﻰ
ﭼﻪ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﻬﺮ..!!!
ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﺷﺐ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﻢ ﺩﺭﻗﺎﻟﺒﺸﺎﻥ ...
ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪﻭﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﺵ
ﻭﺁﻥ ﻳﻚ ﺁﻩ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻛﺎﻣﺶ ﻭﻣﻦ!!!
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻭﺩﻧﻢ
ﺑﺎﺯﺁﻯ ﻭﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﻋﻤﺮﻡ ...
کوتاه شود
ادامه
کامنت بنویسید...
مهستی  آشنا , honeybunch
یکشنبه 31 مرداد ، 12:34
فرهاد با اجازه میدزدمش
کار من شاهکار دزدی است
در کلحسینی جایش خواهم داد
با اجازه شما
ینی اگه اجازه هم ندی از دست رفته حسابش کن
اما روزی بر کتیبه ام خواهی خواند
ذکر میکنم از شما دزدیدم
ادامه
مهستی  آشنا , honeybunch
یکشنبه 31 مرداد ، 12:32
اینو ازت میدزدم
میبرم برای یکی دیگه

شوخی کردم اما با اجازه در کلحسینی جایش خواهم داد
ادامه