سروش م , paparoch2000

سروش م

 یادت باشد: شکست یا میشکند یا شکسته میشود ! و اعتماد بـه نفس ویژه افرادی است که شکست را می شکنند!
سروش م , paparoch2000

سروش م

مطالب
cloobid
paparoch2000
، 7 سال و 10 ماه و 23 روز
مرد 25 ساله مجرد
ليسانس ، دانشجو


تبلیغات

سروش م , paparoch2000
می نشینم
فقط
نگاه
کنم
.
.
من
فقط
با
تو
کار
دارم
و بس ...
..
امام رضای من
ادامه
99
سروش م , paparoch2000
ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺑﯽﻛﺲ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻛﺲ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﺻﻔﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﻫﻤﺶ ﺩﻝﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﻝﺳﻨﮓ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﻢ
ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻡ…
ادامه
کامنت بنویسید...
سروش م , paparoch2000
1 ساعت پیش
خات بی بلا
ادامه
ستایش  , setayesh_balali
1 ساعت پیش
خا
ادامه
سروش م , paparoch2000
1 ساعت پیش
شما
ادامه
سروش م , paparoch2000
ﺁﻧـــــﭽـه
عـــــــقاب داخـــل قفـــس را پیـــــــــﺮ ﻣـــــــیکــند

غـــــــــﻢ قفــــس نیــست

پـــــــــﺮﻭﺍﺯ ﮐــﻼﻍ های بــــــــی سَـــــروپاســـت . . !
ادامه
کامنت بنویسید...
سروش م , paparoch2000
دوشنبه 25 تیر ، 23:52
ادامه
ستایش  , setayesh_balali
دوشنبه 25 تیر ، 23:50
ادامه
سروش م , paparoch2000
دوشنبه 25 تیر ، 23:45
حساس نشو حساس نشو
نکته ای از سخنان پسر خاله نقی
ادامه
سروش م , paparoch2000
نکات مهم برای سلامتی شما
ادامه