مهرداد مانی , over_game

مهرداد مانی

 نوروز و بهار زیبا بر تمام دوستان بسیار عزیزم مبارک.....
مهرداد مانی , over_game

مهرداد مانی

مطالب تصاویر 28
cloobid
over_game
، 9 سال و 12 روز
مرد 41 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

آلبوم تصاویر

28 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مهرداد مانی , over_game
نیاز نیست انسان بزرگی باشیم
همین که انسان باشیم نهایت بزرگیست

(رسول ترک)
------------------------------------------------
مطالب ما را در لینک ضمیمه دنبال کنید
ادامه
99
مهرداد مانی , over_game
وقتی خوشبختی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد...

------------------------------------------------
مطالب ما را در لینک ضمیمه دنبال کنید
ادامه
مهرداد مانی , over_game
مهربانی و محبت دلیل نمیخواهد..فقط یک دل بزرگ میخواهد...
گاهی نباید حرف زد و و همه رو خبر کرد،باید عمل کرد...
------------------------------------------------
مطالب ما را در لینک ضمیمه دنبال کنید
ادامه
مهرداد مانی , over_game
دنیا بسیار زیباتر میشد اگر انسانها به جای دین،به انسانیت معتقد بودند...
انسانیت چیزی است ورای همه ی ادیان...
انسانیت مهربانی ست،نماز و دعا و روزه ندارد...
انسانیت گاهی یک لبخند است که به کودک غمگینی هدیه میکنید...

احمد شاملو...
------------------------------------------------
مطالب ما را در لینک ضمیمه دنبال کنید
ادامه
مهرداد مانی , over_game
زمان آدم ها را عوض نمیکند...
زمان حقیقت ادم ها را آشکار میکند
ادامه