عشق  پنهانی , oneakas

عشق پنهانی

 گذران زندگی این رو به من یاد داد که آدم ها معمولا چیزهایی را از دست می دهند که از داشتنش مطمئن هستند ...
عشق  پنهانی , oneakas

عشق پنهانی

مطالب تصاویر 205
cloobid
oneakas
، 4 سال و 11 ماه و 9 روز
مرد 40 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، مدرس دانشگاه در رشته معماری و شهرسازی ، معمار ، عکاس

آلبوم تصاویر

205 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

آیناز دیبا , rahenarafte
@sedayecoor
چند توصیۀ بسیار زیبا از "پیکاسو" برای آرامسازی:

اوّل: تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!
این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند....
دوّم: با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن..
سوّم: به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش...
چهارم :تا می توانی بخند...
پنجم: وقتی اشک هایت سرازیر می شوند: آن را بپذیر! تحمل کن! و به پیشروی ادامه بده...
ششم: رنگ های مشکی و خاکستری و تیره را از زندگیت پاک کن...
هفتم: احساساتت را بیان کن، تا هیچ وقت زیبایی هایی را که احاطه ات کرده اند را از دست ندهی...
هشتم: شادی هایت را به اطرافت پراکنده کن...
نهم: با حدّ و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه کن...
دهم: از بهترین سرمایه ات که سلامتی ات است؛ بهره ببر...
یازدهم: از جاده خارج شو و از شهر و کشورهای غریب دیدن کن...
دوازدهم: روی خاطرات بد توقف نکن فراموشش کن
سیزدهم :هیچ فرصتی را برای گفتن دوستت دارم به آن هایی که دوستشان داری، از دست نده
چهارده: همیشه به خودت بگو که: زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیست بلکه لحظاتی است که:قلبم" می تپد برای دوست داشتن
@sedayecoor
ادامه
99
عشق  پنهانی , oneakas
بگو برایم چه خوابی دیده ای ؟؟؟
ای روزگار
"بیدار شو"
خسته ام از تمام خواب هایی که برایم میبینی.....
ادامه
عشق  پنهانی , oneakas
آرامش ظاهرم گمراهت نکند؛
آشفته تر از این حرف ها هستم!
عاشقی می کنم!
لج می کنم!
بد اخلاق می شوم!
دست خودم نیست...
ساعت و زمان هم ندارد!
تو که نباشی...
زندگی باید به کام من تلخ شود!!!
ادامه
عشق  پنهانی , oneakas
من دیگه مرد هیچ قصه ای نمیشم !
این مرد
خود قصه ها دارد!
ادامه
عشق  پنهانی , oneakas
و گــاهی اون قــــدر دلـت مـیشکنه...
کـه حـتی...!
نـای
اعــــتـراض
هـم
نــــــداری.
ادامه