نیلوفر محمدی , nilofar2017

نیلوفر محمدی

 ادم خوبی باش اما برای اثباتش به دیگران وقتتو تلف نکن
نیلوفر محمدی , nilofar2017

نیلوفر محمدی

مطالب
cloobid
nilofar2017
، 11 ماه و 8 روز
زن 28 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

نیلوفر محمدی , nilofar2017
مهم اینه که امنیت داریم، هرکیم حرف اضافی بزنه فتنه گر و خس و خاشاکه و کافر و معانده

#خوزستان #سیستان #گردوخاک #سیل
ادامه
99
سید جان  , kamranx534
تو زندگی برخی چیزا بزرگ و برخی چیزا کوچیک برخی چیزا ساده برخی چیزا مهم هستن:بزرگ مانند عشق کوچیک مث غم ساده مانند من مهم مانند تو
ادامه
سید جان  , kamranx534
مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری ، دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه ، کلیپسش رفته تو حلق داماد !
به کلیپس ماه منیر قسم
ادامه