پرستو مهاجر , negar_as54

پرستو مهاجر

پرستو مهاجر , negar_as54

پرستو مهاجر

مطالب
cloobid
negar_as54
، 5 سال و 1 ماه و 12 روز
زن 43 ساله مجرد
زير ديپلم ، خانه دار-یعنی بیکار


تبلیغات

پرستو مهاجر , negar_as54
پرستو اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 هفته پیش
درباره من : مجرد یعنی ازدواج نکرده وگرنه میشه مطلقه میشه بیوه قابل توجه بیسوادان مدرک دار زیر دیپلم هم یعنی بیسواد

99
فرشاد کاظمی , farshidl
آرام بخش ها
حافظه ام را پاک کرده اند ...
امّا دلم می گوید
من کسی را
بسیار دوست می داشتم....!
ادامه
فرشاد کاظمی , farshidl
قلب، مهمانخانه نیست که
آدم‌ ها بیایند
دو سه ساعت یا دو سه روز
توی آن بمانند و بعد بروند
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود
و در پاییز باد آن را با خودش ببرد
قلب؟ راستش نمی دانم چیست،

اما این را می دانم که
فقط جای آدمهای خیلی خوب است!
ادامه
پرستو مهاجر , negar_as54
پرستو اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
شغل : خانه دار-یعنی بیکار

درباره من : مجرد یعنی ازدواج نکرده وگرنه میشه مطلقه میشه بیوه قابل توجه بیسوادان مدرک دار

پرستو مهاجر , negar_as54
پرستو اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
درباره من : مجرد یعنی ازدواج نکرده وگرنه میشه مطلقه میشه بیوه